Over ons


Het kernteam van Academie van de Stad bestaat uit: (eerste rij (van onder) van links naar rechts) Banu Kabadayi, Xandra Hoek, Judith Werkman, (tweede rij van links naar rechts) Loes Geijsen, Annemette Hellinga, Joël Beresford, Charlotte Hendrickx, Myrthe Baaij, Eline Peters, (derde rij van links naar rechts) Siem Jans, Mandy Müller, Josje de Bruijn, Iris van de Weerdt, Wilfred Fischer, Lizanne Visser, (vierde rij (bovenste) van links naar rechts) Stijn Knigge, Ridouan Tabaouni, Joep Albers, Jasper Stoorvogel (niet op de foto: Olivier Smink).

Historie

Eind 2007 stelde Wilfred Fischer, werkzaam als aanjager bij de Hogeschool van Amsterdam, zichzelf de vraag: Hoe kunnen we studenten systematisch laten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de stad? "Daar wordt de stad beter van en studenten leren van de stad, in échte opdrachten, met échte opdrachtgevers." Met deze droom startte de ideële stichting Academie van de Stad in 2008 met vijf projecten. Inmiddels hebben 9456 studenten gezamenlijk meer dan 1,6 miljoen uur aan totaal 902 maatschappelijke projecten besteed. In februari 2012 zijn de eerste projecten in Utrecht van start gegaan. In Den Haag hebben we een vestiging gehad van januari 2013 t/m juni 2016. In Almere zijn de eerste projecten in februari 2015 gestart. Begin 2016 is bovendien het maatschappelijk uitzendbureau opgericht, zie avds-uitzendbureau.nl

Wat doet Academie van de Stad?

Ideële stichting Academie van de Stad legt effectieve verbindingen tussen studenten van hoger onderwijsinstellingen en de stad. Academie van de Stad haalt actuele vraagstukken op bij stedelijke partijen, vertaalt die naar één van haar projectformules en een heldere opdracht voor studenten. De projectcoördinator van Academie van de Stad brengt alle partijen samen en start, faciliteert en bewaakt het gehele projectproces. Op die manier werken studenten in maatschappelijke projecten aan grootstedelijke vraagstukken voor een echte opdrachtgever. 

Missie

Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs, geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen. 

Visie


Steden zijn de toekomst

Nu al leeft 50% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. De verwachting is dat dit percentage de komende 20 jaar nog zal oplopen tot 70%. Deze onderlinge nabijheid van mensen, bedrijven en voorzieningen biedt veel kansen, maar ook uitdagingen op fysiek, sociaal, politiek, economisch en ecologisch gebied. Vraagstukken worden complexer en nemen in aantal toe. De toekomst vraagt om samenwerking tussen overheid, ondernemers, kennisinstellingen en burgers en geeft ruimte voor maatschappelijk initiatief. Er wordt een beroep gedaan op inwoners om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen kwaliteit van leven en actief bij te dragen aan een leefbare stad. Het eigenaarschap van de stad ligt bij de burger. 
 

Studenten maken de toekomst

Studenten worden opgeleid tot de grootstedelijke professionals en burgers van de toekomst. Zij moeten in staat zijn om specialistische en vakgerichte kennis en vaardigheden te verbreden met de 21ste eeuwse vaardigheden samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en professioneel communiceren. Studenten worden zich bewust van de betekenis van deze waardevolle eigenschappen in de maatschappelijke context door ze in te zetten voor grootstedelijke vraagstukken. Zo ontwikkelen zij burgerschapszin. Nieuwsgierig en onbevangen, met een frisse blik en actuele kennis maken studenten het verschil voor de stad.
 
Contact - FAQ
0.0064