Image

​Amsterdamse studenten coachen statushouders naar werk of opleiding

Vorige week was het eindelijk zover. Het project StudentJobcoach Refugees is officieel van start! Tien HBO en WO studenten uit relevante studierichtingen gaan het komende studiejaar aan de slag als ​StudentJobcoach ​en zullen door middel van een intensief coachingstraject samen met statushouders op zoek gaan naar een passende opleiding of werkplek. Lees hier het verslag van deze leuke dag!
De middag werd afgetrapt met een voorstelronde en vervolgens deelde een van de twee coördinatoren haar ervaringen als studentjobcoach. Kethia was vorig jaar zelf ook een jaar lang studentjobcoach  binnen het project. Dit jaar begeleidt zij zelf studentjobcoaches en coördineert zij het project met haar collega Linn. Kethia gaf de studentjobcoaches de tip om elkaar te helpen en over uitdagingen te sparren om samen tot de beste oplossing te komen. Naast wekelijkse intervisiemomenten, zullen de studentjobcoaches gedurende het studiejaar verschillende trainingen en workshops van de coördinatoren krijgen. Om een goed beeld van de doelgroep te krijgen, kregen de studentjobcoaches tijdens de bijeenkomstachtergrondinformatie over statushouders, hun reis naar Nederland en de Nederlandse asielprocedure, onderbouwd met cijfers en voorbeelden. Maar, zo luidde het grootste advies van Linn en Kethia: als studentjobcoaches moeten we de nadruk niet te veel leggen op het verleden en de ellende van statushouders. De mensen die we coachen zijn net als wij Amsterdammers die het mooiste uit hun leven hier willen halen. Het allerbelangrijkste is dus om positief naar de toekomst te kijken!

Na dit advies werd het woord aan Milou Boumans gegeven, accounthouder statushouders bij de gemeente Amsterdam, om te vertellen over de Amsterdamse Aanpak Statushouders. Deze aanpak richt zich op zowel inburgering en taal als op een gelijktijdige begeleiding naar opleiding en werk. Op deze manier kunnen statushouders sneller integreren in de Amsterdamse samenleving. En op het punt van begeleiding naar werk en/of opleiding komen de studentjobcoaches en coördinatoren in actie! Er wordt gekeken naar de interesses, competenties, kwaliteiten en valkuilen, en eerdere opleidingen en werkervaring van de statushouders. Op basis daarvan wordt er een coachplan op maat gemaakt. Deze persoonlijke aanpak geeft statushouders veel ruimte voor zelfontplooiing, en biedt de studenten een waardevolle leerervaring.

Na alle inhoudelijk informatie en presentaties was het tijd voor de studentjobcoaches om te vertellen over hun motivatie en plannen voor het komende jaar. Een van de studenten vertelde over zijn intrinsieke motivatie om statushouders te helpen. Een van zijn goede vrienden was ooit ook vluchteling en door hem goed te leren kennen is zijn beeld van vluchtelingen veranderd: “Het zijn mensen die veel kunnen en willen, maar zij missen vaak de juiste begeleiding in een land waar zij helemaal opnieuw moeten beginnen.” Naast de maatschappelijke motivatie van de studentjobcoaches zijn zij ook enthousiast om voor de gemeente aan de slag te gaan. Zo liet een van de studentjobcoaches weten dat zij het best wel spannend vindt om voor een echte opdrachtgever aan de slag te gaan: “Op school zijn de opdrachten toch nooit voor ’t echie.” Op deze manier maken StudentJobcoaches al tijdens hun studie kennis met opdrachtnemerschap, en kunnen zij zich ontwikkelen tot grootstedelijke professionals van de toekomst.

Meer weten over StudentJobcoach Refugees? Ga dan naar deze pagina