Image

AmbitieBoost Transvaal 2

In het kader van Springlevend Transvaal starten de studenten van de Academie van de Stad die wonen in de Tugelawegblokken (Amsterdam-Oost) wederom het project AmbitieBoost. Studenten zetten een talentontwikkelingsprogramma op om jongeren in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost te helpen hun dromen te verwezenlijken.
Projectomschrijving
Het Transvaalteam in Amsterdam-Oost kwam een half jaar geleden met een nieuw concept: Ambitie Boost. Het is een combinatie van een maatjesproject en talentontwikkeling. Eerste- en tweedeklassers van middelbare scholen worden hierbij gekoppeld aan studenten die in de buurt wonen om samen na te denken over de toekomst. Welke ambities hebben de kinderen? Wat vinden ze leuk om te doen? Welke beroepsmogelijkheden zijn er en moet hoe moet je je daar op voorbereiden?