Image

Academie van de Stad in brief aan Tweede Kamer

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Strategische Agenda hoger onderwijs. Hierin wordt Academie van de Stad genoemd als goed voorbeeld voor het creëren van een rijke leeromgeving. Benieuwd naar de brief? Lees hem hieronder!
De brief van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer gaat onder andere over de City Deal 'Kennis Maken'. Zo staat er het volgende:
De City Deal ‘Kennis Maken’ beoogt een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke problemen in steden, door de kennis en vaardigheden van onderzoekers, docenten en studenten te benutten. Daarmee is de stad een rijke leeromgeving voor studenten. In het kader van de City Deal zal een aantal steden en de daarin gelegen universiteiten en hogescholen een duurzaam samenwerkingsverband opzetten waarbij een forse toename wordt beoogd van de betrokkenheid van studenten, docenten en onderzoekers bij grootstedelijke thema’s, zoals duurzaamheid en vergrijzing. Dit draagt bij aan de verbreding van talentprogramma’s. 

Het sluiten van deze City Deal kan een effectieve en efficiënte manier zijn om draagvlak te creëren in het veld voor ‘de samenleving als leeromgeving’ zoals in de Strategische Agenda bepleit. Het biedt ruimte voor maatwerk, maar ook een nadrukkelijk aangrijpingspunt voor instellingen om in de regio het gesprek aan te gaan over de invulling en ondersteuning van initiatieven gericht op het creëren van een rijke leeromgeving. Daarvan zijn nu ook al goede voorbeelden zoals de projecten die uitgevoerd worden in het kader van bijvoorbeeld de Academie van de Stad. Voorbeelden zijn StudentJobcoach waarbij studenten met verschillende studie-achtergronden in het kader van hun stage worden opgeleid tot coach om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan of opleiding te begeleiden. Een ander voorbeeld is het traineeship co-docent waarbij jonge net afgestudeerde academici worden ingezet op het vmbo als co-docent. Of studenten Bedrijfseconomie van Windesheim Flevoland die in opdracht van de gemeente Almere een risicoanalyse maken voor verschillende gebieden in Almere die gebruikt zouden kunnen worden voor zonne-energievelden.

Academie van de Stad en onze drie projecten StudentJobcoach, Co-docent en Zonne-energie uit Almere voor Almere worden dus genoemd als goed voorbeeld voor het creëren van een rijke leeromgeving. Daar zijn wij natuurlijk trots op!

Wil je de hele brief lezen? Klik dan hier