Image

Buurtcentrum Zuidoost

Het buurtcentrum in de Venserpolder heeft op dit moment een gering aanbod van activiteiten. De vraag is of het buurtcentrum nog in de buurtbehoefte voorziet, of dat gekeken moet worden naar een geheel andere invulling van de functie van het gebouw.

Studenten van de minor Diversiteit van de Hogeschool van Amsterdam gaan onderzoeken of de reeds aanwezige activiteiten een sociaal maatschappelijke bijdrage leveren aan de wijk. Door middel van een behoeftemeeting onder de bewoners van de Venserpolder zullen zij onderzoeken of het activiteitenaanbod overeenkomst met de behoefte van de doelgroep. Ook zullen zij een duidelijk communicatiemodel opstellen waardoor bewoners snel op de hoogte zijn van de activiteiten in het buurthuis, zodat het volgend jaar weer een duidelijke functie heeft binnen de wijk!