Image

Buurtleven.nl

Studenten onderzochten de website Buurtleven.nl. Ze vroegen naar de ervaringen van bewoners, onderzochten de bekendheid en het functioneren van de website in Osdorp en Nieuw Sloten.
Projectomschrijving
Op 6 februari 2009 was de website www.buurtleven.nl gelanceerd. Deze website is ontwikkeld voor de stadsdelen Osdorp en Nieuw Sloten en heeft tot doel de betrokkenheid van bewoners bij de wijk en de sociale cohesie onderling te vergroten. Buurtleven.nl denkt dat je prettiger woont in een buurt waar goed contact is tussen mensen. 

De internettoepassing van Buurleven.nl speelt potentieel een nieuwe, drempelverlagende rol in buurtcommunicatie. De Academie van de Stad was gevraagd of studenten een onderzoek konden doen naar het functioneren van de website. Daarbij was de centrale onderzoeksvraag: ‘Wat voegt de website toe op het gebied van betrokkenheid van bewoners en sociale cohesie? De deelvragen waren: ‘Hebben bewoners er iets aan? Ontstaan er nieuwe contacten, zijn bewoners beter geïnformeerd over de activiteiten in hun wijk’.
 
 
Link: www.buurtleven.nl