Image

Buurtvoorlichters Van der Pek

Studenten van het Springlevend Van der Pek-team wijzen "buurtvoorlichters" aan in de buurt, die worden ingezet om andere buurtbewoners in te lichten over activiteiten in de buurt.
De Buurtvoorlichters zijn twaalf vrouwen uit de buurt, van niet westerse komaf. Zij zijn middels een training opgeleid tot Buurtvoorlichter. De Buurtvoorlichters worden ingezet om buurtbewoners te informeren over activiteiten en voorzieningen in de buurt. Door deel te nemen aan de Buurtvoorlichters wordt ook deze kwetsbare groep ondersteund in emancipatie en zelfredzaamheid.

De groep is hecht en komt trouw wekelijks bij elkaar. Op deze ochtend worden allerlei zaken met elkaar besproken. Het komende jaar zullen de sterke vrouwen worden ingezet om nieuwe kwetsbare vrouwen voor te dragen aan de groep. Op deze manier ontstaan er wisselingen in de groep, waardoor alle kwetsbare vrouwen uit de buurt de kans krijgen om Buurtvoorlichter te worden.