Image

Co-docenten aan de slag met plan van aanpak

Op dinsdag 30 september presenteerden de afgestudeerden die als co-docent aan de slag gaan op het Calvijn met Junior College hun plan van aanpak. Stuk voor stuk gaan deze co-docenten met vraagstukken aan de slag om problematiek op het Calvijn College aan te pakken en tegelijkertijd te werken aan eigen leerdoelen.
De co-docenten, de docent van het Calvijn college en Academie van de Stad waren aanwezig om de plannen van aanpak te bespreken. De co-docenten hebben de afgelopen drie weken geïnventariseerd hoe ze hun traject op het Calvijn kunnen vormgeven. 

Na een welkomstwoord en korte introductie van Academie van de Stad stelt iedereen zich voor. De docent en contactpersoon van het Calvijn College is inhoudelijk aanspreekpunt voor de co-docenten. Zij is verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, iets waar de co-docenten aan bij zullen dragen. Na de docent stellen de co-docenten zich voor. Ze vertellen waarom zij meedoen aan dit traject en wat ze ermee willen bereiken. ‘Ik ben bevoegd, maar niet bekwaam in het lesgeven’, vertelt een van hen, ‘en daar wil ik aan werken: zoveel mogelijk ervaring opdoen’. Anderen geven aan zich meer te willen focussen op het coachen en begeleiden van leerlingen, klassen en docenten. Alle co-docenten werken dus aan het coördineren op didactisch en pedagogisch gebied, maar per co-docent kan de aandacht op een van deze twee gebieden verschillen. Zo kunnen ze hun traject laten aansluiten op hun eigen kennis en interesse.

Vervolgens presenteren de co-docenten hun plan van aanpak voor de rest van het semester. Drie weken hebben ze geïnventariseerd op welke gebieden zij het Calvijn College kunnen ondersteunen. Voor iedereen zijn uit deze inventarisatie verschillende doelstellingen gekomen. Zo is een doel van een van de co-docenten het bieden van didactische en pedagogische ondersteuning aan de docenten, mentoren en leerlingen van een moeilijke MBO-klas. Deze leerlingen hebben de kans gekregen om binnen hun eigen veilige omgeving van het VMBO ook hun MBO-diploma te halen, maar om dit te halen moeten ze wel gestimuleerd worden. Een andere co-docent gaat aan de slag met het ondersteunen van een mentor van een klas bij het opbouwen van een veilige sfeer in deze klas. Zij gaat hiervoor onder andere een pestprotocol maken dat ervoor moet zorgen dat het pesten in deze klas, en in het vervolg misschien in andere klassen, zal stoppen.

Een van de co-docenten heeft nu al een mijlpaal bereikt, zegt ze: ‘Ik ben gekoppeld aan twee docenten. Een van deze docenten zag mijn begeleiding in eerste instantie niet zo zitten. We zijn in gesprek gegaan en ik heb haar gezegd dat we gaan kijken naar wat mogelijk is. Ik heb geen toverstokje en kan niet garanderen dat alle problemen worden opgelost. Maar we gaan wel stappen zetten en zij heeft daar nu ook zin in. Dat beschouw ik als compliment en als uitdaging.’ 

De co-docenten gaan dus aan de slag met het begeleiden, coachen, ondersteunen en lesgeven op het Calvijn en werken daarmee ook aan hun eigen leerdoelen. Het belangrijkste eigen leerdoel hierbij is het opdoen van werkervaring zodat ze na het traject ofwel aan de slag kunnen op het Calvijn, ofwel een mooi CV hebben opgebouwd dat hen gemakkelijker aan een baan zal helpen.

Klik hier voor een algemene beschrijving van dit project