Image

Co-docent

Afgestudeerde pedagogen en tweedegraads leraren die op dit moment werkloos zijn worden ingezet ter ondersteuning van VMBO- en MBO-docenten bij de didactische en pedagogische uitdagingen die zij ervaren in hun werk.

Let op! Dit is een oude projectpagina. De actuele vacature voor co-docent is hier te vinden: http://www.academievandestad.nl/vacature.html


De jonge talentvolle afgestudeerden gaan als co-docent op het Calvijn met Junior College in Amsterdam Nieuw-West de docenten en leerlingen ondersteunen binnen en buiten de klas. Een doel hiervan is het ontlasten van de docenten en daarmee het verlagen van de werkdruk die zij ervaren. De co-docenten kunnen zowel op didactisch als pedagogisch gebied de docenten binnen en buiten de klas ondersteunen. Op didactisch gebied kan dit bijvoorbeeld door het ondersteunen bij het lesgeven of het helpen invullen van de lesprogramma’s. Deze didactische ondersteuning kan naast praktisch ook beleidsmatig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontwikkelen van een format voor een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Op pedagogisch gebied kan dit door een op een in gesprek te gaan met docenten, mentoren, ouders of leerlingen en door het nadenken over het creëren van een veilige sfeer in de klas.

De co-docenten zullen de VMBO- en MBO-docenten ondersteunen daar waar deze docenten behoefte aan hebben, waarbij erop gelet wordt dat deze ondersteuning past bij de ontwikkeling van de co-docent. Elke co-docent gaat dus met een eigen traject aan de slag, waarbij de focus op pedagogisch en didactisch gebied kan verschillen. Zo sluit het traject voor iedereen aan op zijn of haar eigen interesse en expertise.

Naast het feit dat de afgestudeerden de docenten ontlasten in hun werkdruk, krijgen ze zelf de mogelijkheid ervaring op te doen op een relevante en uitdagende werkplek. Na het traject hebben de co-docenten een mooi CV opgebouwd dat hen gemakkelijker aan een baan zal moeten helpen. In dit project dragen de co-docenten dus bij aan de kwaliteit van het onderwijs en werken ze tegelijkertijd aan hun eigen werkervaring en ontwikkeling.  

In de eerste drie weken van dit project maken de co-docenten hun plan van aanpak. In dit plan van aanpak worden doelstellingen geformuleerd waaraan de co-docenten de rest van het semester gaan werken.   

Lees hier het nieuwsbericht over het plan van aanpak en de start van de co-docenten