Image

Communicatie bij renovatietrajecten

Op woensdag 17 juni presenteerden studenten Toegepaste Psychologie hun onderzoek naar het betrekken van bewoners bij renovatietrajecten van Stadgenoot. De studenten richtten zich in groepen op verschillende communicatiemiddelen. Welke? Lees het hieronder!
Woningcorporatie Stadgenoot is in 2015 en 2016 bezig met verschillende renovatietrajecten bij woningcomplexen in Amsterdam. Stadgenoot wil graag bewoners meenemen in het hele renovatieproces door te informeren en door ze mee te laten denken. In de complexen aan de Goeman Borgesiusstraat en de Waalenburgsingel is het een uitdaging om meer bewoners betrokken te krijgen. Door de variëteit aan bewoners kan het moeilijk zijn om te bepalen welke aanpak tot de beste respons leidt bij bewoners. De studenten van de HvA onderzochten daarom een aantal communicatiemiddelen om de bewoners te bereiken. Dit deden zij door eerst literatuuronderzoek te doen en hun idee daarna in de praktijk uit te werken en te testen.

Verschillende communicatiemiddelen
De eerste groep studenten onderzocht hoe posters ingezet kunnen worden om bewoners te informeren en te betrekken. Zij hebben hiervoor eerst een mooie, duidelijke poster opgehangen. Bewoners konden zich bij de poster op een lijst inschrijven om een modelwoning te bekijken. Er kwam veel respons. Een aantal weken later hingen de studenten weer een poster op, dit keer met een passief onderwerp en een minder aantrekkelijk uiterlijk. Er kwam vrijwel geen respons op de poster. De studenten concluderen daarom dat posters zeker kunnen werken om bewoners te betrekken en dat het hierbij erg belangrijk is om deze kort en actief te houden en geen moeilijke taal te gebruiken.

Andere studenten onderzochten hoe digitaal het best gecommuniceerd kan worden. Hiervoor ontwikkelden zij een heuse app voor de smartphone. Ze lieten het prototype zien aan bewoners, waaruit bleek dat de bewoners het wel zagen zitten een dergelijke app te gebruiken. In de app is een stemfunctie opgenomen, waarbij bewoners kunnen stemmen op wat zij graag gerenoveerd zien worden. Zo krijgen zij op een leuke manier inspraak in de renovatie.

De derde groep studenten hielden interviews met tussenpartijen als de huismeester en buurtambassadeurs, om erachter te komen of tussenpartijen ingezet kunnen worden om bewoners te betrekken. De laatste groep richtte het onderzoek op bewoners zelf: wat zijn hun eigen behoeften? Om hierachter te komen namen zij enquêtes af en spraken veel mensen thuis.

Ervaringen
‘We kwamen echt in contact met mensen en hebben nieuwe culturen leren kennen. Regelmatig nodigden mensen ons thuis uit en gingen we echt in gesprek, heel leerzaam. Bedankt voor de mooie opdracht!’, zegt een student enthousiast.

Ook de docent is blij met deze leerervaring voor de studenten: ‘Heel interessant om de verschillende middelen en manieren van onderzoek te zien. Het is voor de studenten ook leerzaam om met verschillende echte opdrachtgevers om te gaan. Het was een leuk project, met een mooie combinatie van literatuur én de wijk in gaan!’

Lees hier de algemene beschrijving van dit project

                        
                                                         Studenten presenteren enthousiast hun onderzoek en beantwoorden vragen uit het publiek

                        
                                                              Een enthousiaste groep met studenten, docenten en opdrachtgevers!