Image

KunstKidzZ Dapper 2

In het kader van Springlevend Dapper worden kinderen in Amsterdam-Oost bewust gemaakt van de buurt en elkaar.
Dit semester gaat het succesvolle project KunstKidzZ weer van start. Circa vijftien kinderen zullen kennismaken met verschillende kunstdisciplines en organisaties uit de buurt. Middels deze kunstdisciplines worden kinderen bewust gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving, het eigen sociale spel en de verstandhouding met de bewoners. Door kinderen een grote doch speelse verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving, zetten zij in de praktijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag. Andersom zorgt deze aanpak voor minder overlast voor de buurt en staan bewoners positiever tegenover deze kinderen. De ontmoeting die tussen kind en volwassene dagelijks vluchtig plaatsvindt, wordt daarmee positiever en proactiever. De les van KunstKidzZ zal plaatsvinden in het Karel Appelhuis, waar wekelijks gastdocenten de kinderen kennis laten maken met verschillende kunstdisciplines.