Image

De Stad als Brein

Zeer inspirerende inaugurele rede van bijzonder hoogleraar Zef Hemel over de groeiende uitdagingen en kansen in steden op 13 september 2012.
Onder de titel 'De stad als brein' sprak Zef Hemel donderdag 13 september 2012 zijn inaugurele rede uit als bijzonder hoogleraar op de Wibautleerstoel. Op deze leerstoel, in 1991 door de gemeente Amsterdam gevestigd aan de Universiteit van Amsterdam, richt Hemel zich de komende vijf jaar op grootstedelijke problematiek en de sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelopgave van de stad Amsterdam.
In 'De stad als brein' bespreekt Hemel de groeiende uitdagingen voor steden als gevolg van urbanisatie, maar vooral ook de kansen die de stad aan haar bewoners biedt. De stad die door optimisme, het delen van kennis en samenwerking functioneert als een collectief brein en op die manier economische en ecologische uitdagingen het hoofd biedt.

==Lees hier de volledige inaugurele rede==