Image

De student als Haarlemmerolie

Het novembernummer van de NUL20 heeft zich verdiept in de impuls die studenten kunnen geven aan een wijk of buurt: "Actieve studenten verhogen de leefbaarheid van achterstandwijken".
Het magazine NUL20, het platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam, besteedt in het novembernummer aandacht aan de positieve rol die studenten kunnen spelen bij problemen in buurten: het bestrijden van leegstand, het geven van een boost aan lokale middenstand en horeca, het bevorderen van de leefbaarheid of het vooruit helpen van kwetsbare bewoners. In het hele land lopen maatschappelijke studentprojecten, maar Amsterdam is daarin koploper, aldus NUL20.  

NUL20 beschrijft onlangs verschenen uitkomsten van het onderzoek van platform Corpovenista naar wat studenten en oude stadsbuurten aan elkaar kunnen hebben. Het meetbare effect van de inbreng van studenten is volgens het onderzoek grofweg een schonere wijk, minder overlast en een kleinere instroom van overlastgevende bewoners. Bovendien wordt de inzet van studenten in achterstandswijken ervaren als een welkome aanvulling op het reguliere aanbod van welzijnsorganisaties. 

Ook de studentprojecten van de Academie van de Stad komen in het artikel aan bod.  

Lees hier het volledige stuk!