Image

De Transvaalservice - voor 130 buurtkinderen hulp bij taal en rekenen

Twintig stagiaires Pedagogiek hebben het afgelopen jaar kinderen en hun ouders uit de Transvaalbuurt goed leren kennen door het voorlezen en hulp bij rekenen aan kinderen op school, thuis en in het buurthuis. Zienderogen gingen deze kinderen vooruit!
Op 12 juni kwamen studenten, betrokkenen van stadsdeel Oost en Ymere en andere geïnteresseerden samen in het Transvaal Talentenhuis aan de Tugelaweg. Pedagogiekstagiaires van de Hogeschool van Amsterdam die het afgelopen jaar 130 kinderen uit de Transvaalbuurt hebben voorgelezen en rekenles hebben gegeven, presenteerden hun ervaringen en activiteiten. De 20 stagiaires zijn hierbij begeleid door de studentcoördinatoren van Sprinlevende Wijk, die wonen in de Tugelawegblokken in de levendige Transvaalbuurt.

De activiteiten van de studenten in de Transvaalbuurt zijn niet meer weg te denken uit de buurt. De reken- en voorleesservice heten tegenwoordig samen de "Transvaalservice" die voor ieder kind uit de Transvaalbuurt met een leerachterstand wel iets te bieden heeft. Naast hulp bij rekenen in het Talentenhuis en bij kinderen thuis wordt er voorgelezen aan kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën tijdens een inloopmiddag in het Transvaal talentenhuis, maar ook bij gezinnen thuis en in groepen op school.

De studenten die de kinderen tijdens de inloop voor hebben gelezen, waren blijverrast met de resultaten. Dat door het voorlezen een groot aantal kinderen daadwerkelijk vooruit is gegaan op school, maakt de studenten trots. Ook bij het voorlezen op school merken studenten dat effect. En de kinderen hebben er ook meer lol in. Een jongetje dat in het begin altijd met tegenzin aanschoof in de kring, zei een aantal weken terug tegen een stagiaire: "Ik houd van jou!". Hij vindt het nu heel leuk om samen bezig te zijn met de boekjes en verhalen. Ook bij het oefenen met rekenen bij kinderen thuis waren studenten verheugd over de vooruitgang. Zo had een stagiaire samen met een jongetje waar ze wekelijks langs kwam geoefend met klokkijken. Leuk vond het ze het om te merken dat ze hem dat één-op-één goed aan kon leren. 

Als de kinderen moeite hebben met opletten of moe en onrustig zijn, wisselen de studenten het lezen of rekenen af met spelletjes. Zo krijgen ze de kinderen weer bij de les en die steken daar ook weer wat van op. Bijvoorbeeld bij kinderen thuis doen ze vaak een spel met voorwerpen. De studenten hebben voorwerpen mee waarvan sommige namen lastig te onthouden zijn. Aan de kinderen de uitdaging om de voorwerpen te benoemen die ze kennen. In een filmpje laten de studenten zien hoe ze dit spel speelden bij een gezin thuis. Over een perforator roept een kind: "Dat is voor gaatjes!". Tegenwoordig weet hij heel goed hoe dat apparaat heet. 

Alleen bij aandacht voor de buurtkinderen blijft het niet. De ouders worden steeds meer betrokken bij de ontwikkelingen van het kind. Doordat de studenten sinds een paar jaar ook bij de gezinnen thuis komen, leren ouders hoe ze hun kinderen nog beter kunnen begeleiden bij schoolwerk. In een filmpje van de studenten horen we de moeder van een kind van de Voorleesservice enthousiast vertellen over hoe haar kind steeds beter is geworden in taal sinds de studenten bij hun thuis komen. Vader benoemt dat hij heeft geleerd dat het handig is om tussen het voorlezen door steeds vragen te stellen aan je kind om te kijken of hij het verhaal nog steeds volgt.
Sinds dit jaar geven de studenten daar bovenop nog conversatielessen aan moeders uit de buurt. Onder de titel "Vrouwen aan het Woord" raken de buurtmoeders op een laagdrempelige manier vertrouwd met de Nederlandse taal. De studenten hebben de hoop dat de moeders zo nog beter in staat zijn hun kinderen te helpen bij hun huiswerk. 

Nog een paar weken en dan zit het er voor deze 20 stagiaires op bij de Transvaalservice. En stageplek die ze niet snel zullen vergeten, want zo geeft een van de studenten aan: "Ik heb het afgelopen jaar als jonge pedagoge écht mensen kunnen helpen. Waanzinnig!". Vanaf september krijgt een nieuwe groep pedagogen in spé deze kans!

  
Tijdens de presentatie van de studenten: een demonstratie van het dobbelspel waarbij je verhalen moet verzinnen


De stagiaires aan het woord


Daarna kwamen alle kinderen voor het afsluitingsfeest. Thema: indianen!