Image

Digicoaches

In het project Digicoaches helpen studenten bewoners uit Amsterdam West met het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. In een tijdperk waarin steeds meer gedigitaliseerd wordt (gemeentelijke toeslagen, belastingaangifte, internetbankieren), is er een groep die moeilijk meekomt en daardoor vervreemd raakt. Om dit te voorkomen zetten studenten een jaar lang laagdrempelige 'digilessen' op voor bewoners uit stadsdeel West.
Digitaliseringsachterstand onder kwetsbare groepen staat al langere tijd als uitdaging op de agenda van het stadsdeel. Stadsdeel West heeft een verscheidenheid aan actieve netwerken van mannen en vrouwen met een migrantenachtergrond, die al lange tijd regelmatig samenkomen. In januari onderzochten studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar de behoeften van mensen met een digitale achterstand liggen. En wat is gebleken? Laagdrempelige coaching vanuit een vertrouwde omgeving en met een vast, vertrouwd gezicht werkt het beste. Er daarnaast moet er ruimte zijn mensen één-op-één te coachen.

Momenteel is het project Digicoaches in de opstartfase. In september starten we met het project. 

Wil je meer informatie over Digicoaches of denk je graag mee? Neem dan contact op met Xandra Hoek (xandra@academievandestad.nl).