Image

Digicoaches

In het project Digicoaches helpen studenten bewoners uit Amsterdam West met het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. In een tijdperk waarin steeds meer gedigitaliseerd wordt (gemeentelijke toeslagen, belastingaangifte, internetbankieren), is er een groep die moeilijk meekomt en daardoor vervreemd raakt. Om dit te voorkomen zetten studenten een jaar lang laagdrempelige 'digilessen' op voor bewoners uit stadsdeel West.
Digitaliseringsachterstand onder kwetsbare groepen staat al langere tijd als uitdaging op de agenda van het stadsdeel. Stadsdeel West heeft een verscheidenheid aan actieve netwerken van mannen en vrouwen met een migrantenachtergrond, die al lange tijd regelmatig samenkomen. In januari onderzochten studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar de behoeften van mensen met een digitale achterstand liggen. En wat is gebleken? Laagdrempelige coaching vanuit een vertrouwde omgeving en met een vast, vertrouwd gezicht werkt het beste. Er daarnaast moet er ruimte zijn mensen één-op-één te coachen.

Onder de begeleiding van twee ouderejaarsstagiairs gaan tien jongerejaars studenten van verschillende studierichtingen aan de slag als digicoaches voor mensen met een digitale achterstand. Stapsgewijs zullen de doelgroep trainen en coachen in basis computer- en internetvaardigheden. Wanneer zij deze onder de knie hebben, zullen zij middels de digitale modulen van Leef en Leer verder oefenen in het aanvragen van gemeentelijke belastingen, de belastingaangifte, internbankieren en andere vraagstukken die er onder de doelgroep leven.

De doelen van dit project zijn als volgt:
  • Kwetsbare vrouwengroepen in West met een digitale achterstand coachen in computer- en internetvaardigheden;
  • Deze vrouwen vervolgens middels digitale modules zelfredzamer maken in een tijdperk waar belangrijke zaken als het regelen van geldzaken, de belastingaangiften en verzekeringen digitaal gaan;
  • Ervoor zorgen dat deze vrouwen gestimuleerd worden naar buurtplaatsen en de openbare bibliotheek gaan waar zij ook zelfstandig hun digitale vaardigheden blijven oefenen en verder ontwikkelen