Image

Droomsessies met denktankleden

Wat kan een woningcorporatie doen om eigenaarschap te creëren onder bewoners bij nieuwbouwprojecten met sociale huurwoningen? Deze vraag kregen young professionals Bo, Seline en Dalila voor hun kiezen. In de vorm van een denktank zijn zij de uitdaging aangegaan. Op 11 december testten ze hun eerste concepten tijdens zogeheten droomsessies.
De vraag
Naast het onderhouden en renoveren van woningen wordt er vanwege de continue vraag naar betaalbare huisvesting in de stad ook regelmatig nieuwbouw gerealiseerd. In Amsterdam Noord zet Stadgenoot de komende tijd vier grote nieuwbouwprojecten neer. De ervaring binnen Stadgenoot leert dat bewoners van nieuwbouwprojecten zich vaak niet direct eigenaar voelen van de woning en de omgeving en dat sociale cohesie veelal afwezig is. De wijkbeheerder van Stadgenoot komt bij iedere nieuwe bewoner langs voor een welkomstgesprek: dit is een standaardprocedure. Maar wat kan de corporatie –en andere corporaties- nog meer doen om eigenaarschap en sociale cohesie te vergroten? Met andere woorden: hoe creëer je eigenaarschap en sociale cohesie bij nieuwbouwprojecten met sociale huurwoningen?

Denktank
Voor dit vraagstuk klopte Stadgenoot aan bij Academie van de Stad. Na het succes van onze eerdere ‘Denktank de Starterswoning’ (zie https://denktankstarterswoning.nl/) besloten we dat een project in de vorm van een denktank ook goed bij deze vraag zou passen. We vonden young professionals Dalila, Seline en Bo, die gelijk stonden te popelen om aan de slag te gaan. De jonge mensen zijn sinds september ongeveer één dag per week met dit vraagstuk aan de slag. Zoals dat bij een denktank gebruikelijk is, verdiepten ze zich eerst in het onderwerp. Vervolgens gingen ze in gesprek met stakeholders en bedachten op basis hiervan creatieve en vernieuwende wijze oplossingen, ofwel concepten, uit. Op 11 december ‘testten’ ze drie van deze concepten door ze voor te leggen aan mensen van acht verschillende organisaties, waaronder de gemeente en woningcorporaties Stadgenoot, de Key, Ymere en Eigen Haard.

Droomsessies
Op 11 december begon Seline de bijeenkomst door iedereen welkom te heten en een aantal resultaten van het onderzoek te delen. Zo zijn bewoners best tevreden over hun woning en woonomgeving, maar hebben ze wel last van grofvuil naast de vuilnisbakken en andere bewoners die regels niet naleven. Ook zou een aantal mensen wat meer contact willen met de buren en kan de informatievoorziening nog beter. Hierna was het tijd voor het echte werk: de droomsessies! De opdracht hierbij was: denk positief: wat kan wél, in plaats van alleen in bezwaren. Dromen dus. Bo, Seline en Dalila legden alle drie een ander concept uit, waarna de aanwezigen verdeeld over de concepten met post-its aangaven wat pluspunten, mogelijkheden en bezwaren zijn voor het concept. Zo werd Gamification besproken: een leukere manier om bewoners te stimuleren om bijvoorbeeld hun afval goed weg te gooien door er een spelelement aan toe te voegen. Ook beoordeelden aanwezigen de Sleutelbijeenkomst: een moment waarop alle bewoners tegelijk hun sleutel krijgen en elkaar kunnen ontmoeten en aan leuke laagdrempelige activiteiten kunnen deelnemen. Tot slot presenteerden de young professionals een manier om de informatievoorziening vanuit de corporatie richting bewoners aan te scherpen.

En nu?
Met de waardevolle input van alle aanwezigen gaan de young professionals de concepten verder aanscherpen en uitwerken. De oplossingen moeten uiteindelijk praktisch toepasbaar, haalbaar en toepasbaar zijn voor Stadgenoot. Kenan, de opdrachtgever van Stadgenoot, is nu al enthousiast: “de denktankleden passen supergoed bij elkaar, de een is meer creatief, de ander meer zakelijk en de derde weer meer verbindend. En als opdrachtgever hoef ik weinig te doen. Zoals Steve Jobs ooit zei: je schakelt niet technisch zeer onderlegde werknemers in om ze vervolgens te vertellen hoe alles moet. En dit team doet het heel goed en creatief, daarom wilde ik ook juist met jonge mensen van buiten het vak aan de slag. Kijk ook naar deze bijeenkomst. Ik twijfelde nog even over de opkomst, maar uiteindelijk staan er gewoon acht organisaties!” Bo, Seline en Dalila gaan druk verder aan de slag. De uiteindelijke oplossing(en) zullen we uiteraard met jullie delen!

Lees hier de algemene beschrijving van dit project