Image

Duurzaamheid in de stad

Duurzaamheid in steden wordt steeds belangrijker. Bestuurders zijn zich ervan bewust dat we met zijn allen moeten streven naar een stad die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Maar zo’n omslag wordt niet vanzelf gemaakt. Vandaar dat er bij Academie van de Stad steeds meer studenten onderzoek doen naar duurzaamheid in de stad. Hieronder vind je een overzicht!
Duurzame organisaties 
Een van de grootste veranderingen die huidige steden moeten ondergaan is op het gebied van duurzame gebouwen. In Amersfoort onderzoeken studenten Built Environment van de Hogeschool Utrecht bijvoorbeeld welke mogelijkheden er zijn om beton opnieuw te gebruiken als bouwstof wanneer een gebouw gesloopt wordt. Door gebruik te maken van circulair bouwen hoeven er minder nieuwe grondstoffen aangeboord worden voor nieuwe gebouwen (lees hier verder). Ook in Almere wordt onderzoek gedaan binnen het gedachtegoed van de circulaire economie. Hier onderzoeken studenten Bedrijfskunde en studenten Engineering van Windesheim Flevoland hoe de inkomende productstromen en uitgaande afvalstromen van het provinciehuis verminderd kunnen worden of circulair gemaakt kunnen worden (lees hier). Naast het provinciehuis gaat ook het Flevoziekenhuis in Almere op de duurzame toer. Hier bekijken studenten Bedrijfskunde en studenten Toegepaste Biologie namelijk hoe het ziekenhuis energie kan besparen door het gebruik van nieuwe isolatietechnieken (zoals vergroening op het dak), laadpalen voor elektrische auto’s en zonnepanelen (zie hier). 

                                                                                   

Duurzame bewoners
Naast de gebouwen van organisaties zullen woningen ook aangepast moeten worden: ze moeten zoveel mogelijk aardgasvrij worden. De technische kant van de transitie naar schone energie wordt daarvoor al goed in kaart gebracht. De Provincie Utrecht vindt het echter ook belangrijk dat het draagvlak onder en de betrokkenheid bij bewoners bij deze transitie groot is. Om te achterhalen hoe het draagvlak en de betrokkenheid vergroot kunnen worden, trekken studenten Sociologie van de Universiteit Utrecht verschillende gemeenten in de provincie in en gaan ze in gesprek met de buurtbewoners (lees hier meer over dit project). En in Amsterdam onderzoeken studenten Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam op een soortgelijke manier de potentie die de Stadionbuurt in stadsdeel Zuid heeft om aardgasvrij te worden (lees het hier). 

Bewoners in de stad kunnen niet alleen iets bijdragen aan een duurzame stad door hun woning aardgasvrij te maken. Ook de manier waarop zij omgaan met afval in de wijk is belangrijk. Studenten Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht brengen ‘het verhaal achter afval’ en de beïnvloedingsmomenten in kaart en komen tot praktische adviezen (zie hier). Tot slot kunnen bewoners van Utrecht alles leren over duurzaamheid en de veranderingen in het klimaat als gevolg van menselijk handelen in de ‘Climate Planet’; een reizende tentoonstelling over het klimaat. Tijdens de maand dat de Climate Planet in Utrecht staat, worden zoveel mogelijk scholieren uitgenodigd om de tentoonstelling te bezoeken. Studenten van de lerarenopleiding Aardrijkskunde aan de Hogeschool Utrecht zullen deze tentoonstelling zo aantrekkelijk mogelijk maken voor deze jonge bezoekers en gaan met hen in gesprek (lees hier meer).

                                                                                

Duurzame samenleving
De projecten die hierboven besproken zijn, hebben allemaal te maken met duurzaamheid op ecologisch gebied. Maar ook op sociaal gebied is duurzaamheid belangrijk om de steden leefbaar te houden voor toekomstige generaties. De projecten die Academie van de Stad op dit gebied uitvoert zijn eindeloos, omdat Academie van de Stad zich al tien jaar inzet voor leefbare steden met actieve en betrokken bewoners. Zo onderzoeken studenten van de minor Diversiteit in de Stad van de Hogeschool van Amsterdam nu de effectiviteit van de Noord-vindt-Noord-markt waarop het totaalaanbod van basisvoorzieningen aan bewoners van Amsterdam Noord gepresenteerd wordt (lees hier). Ook de sociale impact van bewonersinitiatieven wordt in Amsterdam in kaart gebracht door studenten Applied Ethics van de Universiteit Utrecht. Maar voor echt leefbare steden is het goed dat de focus op de ecologische kant van duurzaamheid ook steeds groter wordt, want een leefbare stad ontstaat vooral door een duurzame verbinding tussen mens en natuur!