Image

Educoach: de cursist centraal

Studenten Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam hebben het afgelopen jaar stage gelopen bij het project Educoach. Zij ondersteunen verschillende taalaanbieders in Amsterdam bij het lesgeven van burgers die de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn, en stimuleren deze cursisten om te participeren in de samenleving. Afgelopen woensdag sloten zij het project feestelijk af tijdens de eindbijeenkomst.
Waarom dit project?
De zaal zit al snel vol, want er hebben dit jaar bijna veertig eerstejaarsstudenten stage gelopen bij Educoach. Twee derdejaars stagiairs, Benedicta en Thijs, hebben deze studenten begeleid en aangestuurd. Myrthe, de projectcoördinator vanuit Academie van de Stad, trapt de bijeenkomst af. Zij vertelt dat Academie van de Stad het project dit jaar voor de vierde keer organiseerde, samen met de gemeente Amsterdam en verschillende taalaanbieders. Om deze samenwerking toe te lichten wordt een van de projectleiders vanuit de gemeente uitgenodigd op het podium.

“Sinds de wet omtrent inburgering in Nederland is veranderd, kan de gemeente mensen niet meer verplichten om deel te nemen aan de inburgering”, vertelt deze projectleider. De burger moet dat nu zelf organiseren. Zij moeten dus, onder andere, zelf een taalaanbieder kiezen. Ondanks deze veranderingen wil de gemeente de mensen die bezig zijn met inburgeren blijven helpen. Daarom heeft het Cluster Sociaal van de gemeente vier jaar geleden Academie van de Stad gevraagd om een project op te zetten waarbij studenten cursisten stimuleren deel te nemen aan lokale activiteiten, waardoor zij ook buiten de cursus actief bezig zijn met het leren van de Nederlandse taal. “Na vier jaar zijn we nog steeds erg enthousiast over het project!” zegt de projectleider. Een van de taalaanbieders deelt deze mening. Zij was erg blij met de Educoaches in de klas. “Ze waren zo enthousiast en konden het meteen goed vinden met mijn cursisten. Niet alleen ik, maar de hele klas gaat ze erg missen!”

Onderzoek naar participatie
Vervolgens was het woord aan derdejaarsstudent Benedicta. Behalve het begeleiden van de eerstejaarsstudenten heeft zij ook onderzoek gedaan naar het stimuleren van participatie bij taalcursisten. Daarbij werd er vooral gefocust op de verbeterpunten. Uit het onderzoek bleek dat er meer rekening kan worden gehouden met het opleidingsniveau en het arbeidsverleden van een cursist. “Wanneer iemand tandarts was in het land van herkomst, is hij gewend om te studeren en zal dit ook makkelijk weer opgepakt kunnen worden. Dan is het belangrijk dat deze persoon wordt uitgedaagd” legt Benedicta uit. “Als de cursist nooit een opleiding heeft gedaan, dient dit anders te worden aangepakt.” Ook bleken de cursisten het makkelijker te vinden om te mee te doen met lokale activiteiten wanneer zij als groep de eerste stap zetten. “De drempel ligt vaak te hoog als zij dit alleen doen”, aldus Benedicta.

Eens of oneens?
Na een korte pauze is het tijd voor een oefening met het hele publiek. Er zijn drie lijnen getrokken over de vloer van de zaal. Het publiek gaat in drie groepen een lijnmeting doen: er worden stellingen voorgelezen, waarna het publiek aan de rechterkant van de lijn moet gaan staan als zij het eens is met de stelling, en links als zij het er niet mee eens is. De eerste stelling is: “de cursisten hebben meer baat bij vrijwilligerswerk dan bij betaald werk”. De discussie barst gelijk los. Een van de studenten is het eens met de stelling en zegt: “De cursisten hebben tijdens vrijwilligerswerk minder werkdruk dan bij betaald werk, wat vaak inhoudt dat er meer tijd overblijft om de taal te leren.” Een van de taalaanbieders is het hier mee eens: “betaald werk houdt vaak in dat ze schoonmaakwerk doen of ander werk waarbij ze bijna niet hoeven te praten. Dat voegt niets toe aan het leerproces.” Een andere student is het oneens met de stelling. “Het kan wel zo zijn dat er tijdens vrijwilligerswerk meer tijd is voor taalontwikkeling, maar deze mensen moeten ook gewoon geld verdienen. Wanneer ze geld gaan verdienen kunnen ze ook makkelijker participeren in de samenleving!” Het publiek discussieert verder over de ideale klas, de rol van de gemeente en het verschil tussen Nederlandse gebruiken en buitenlandse gebruiken.

De Educoaches aan het woord
Vervolgens is het tijd om van de studenten te horen hoe het hen dit jaar is vergaan. Student Tjalle vond het in het begin wel een uitdaging. Hij merkte dat de cursisten buiten de cursus helemaal geen huiswerk maakten. Daarom bedacht hij een systeem waarbij de cursisten werden beloond als zij huiswerk maakten. Vervolgens namen ze de cursisten mee op verschillende uitjes, met als hoogtepunt een uitje naar het Rijksmuseum, waar ze een rondleiding kregen die speciaal in elkaar was gezet om ze te helpen met het leren van de Nederlandse taal. Studenten Justin en Dascha bedachten ook een systeem om de cursisten te belonen als ze hun huiswerk hadden gemaakt. Daarnaast bedachten ze spelletjes om woordjes te leren en gaven ze presentaties over Nederlandse tradities. “Vooral Sinterklaas vonden ze heel leuk, we hebben ook samen 5 december gevierd!”

Op deze manier hebben de studenten hun kennis én creativiteit kunnen toepassen en zo zelf hele relevante maatschappelijke ervaring opgedaan. Op naar een nieuwe start van het project in het nieuwe semester, we hebben er weer zin in!