Image

Effectief Reinigen

Vier studenten Human Resource Management (HRM) van de HvA hebben het afgelopen semester onderzoek gedaan naar de afdeling Reiniging bij stadsdeel Nieuw-West.

27 juni 2012 waren de studenten uitgenodigd om de resultaten te presenteren tijdens het managementoverleg van de afdeling Beheer van de Dienst Groen & Openbare Ruimte. De studenten werken namens Peperclip, het onderzoeks- en adviesbureau waar vierdejaarsstudenten HRM van de HvA in participeren. Zij hebben onderzocht op welke manier het werk van de afdeling Reiniging meetbaar kan worden gemaakt.  Omdat zij dit vraagstuk hebben benaderd vanuit hun ervaring met Human Resources bleek het adviesrapport een  interessante aanvulling op het dilemma waar het managementteam voor staat.

Door het samenvoegen van verschillende stadsdelen was bij het managementteam de behoefte ontstaan om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden en de productiviteit van de medewerkers. Door middel van aantal meeloopdagen en het organiseren van worskhops hebben de studenten de medewerkers, werkzaamheden en de werksfeer  van de afdeling leren kennen. Dankzij dit veldonderzoek hebben de studenten een aantal parameters kunnen ontwikkelen waaraan de afdeling de werkzaamheden zou kunnen meten. Tevens was het voor de studenten een goede manier om te ontdekken waar de behoeften en wensen van de medewerkers lagen. 

Vanmiddag presenteerden de studenten een advies waarin zowel aandacht werd besteed aan de mogelijkheden maar ook aan de gevaren die bij een omslag naar een resultaatgerichte bedrijfscultuur zouden komen kijken. De studenten adviseerden het managementteam dan ook om een eventuele verandering op een voorzichtige manier te implementeren en de medewerkers nauw te betrekken bij zo’n proces.

In het kantoor van stadsdeel Nieuw-West in Osdorp was het managementteam vanmiddag blij verrast met het veldonderzoek dat de studenten hebben gedaan en het advies dat hiermee is ontwikkeld. De studenten kregen dan ook de belofte dat het onderzoek gebruikt zou worden bij verdere ontwikkeling van het veranderingsproces.