Image

Eindpresentatie Ondersteunen vrijwillige taalaanbieders Oost

De afgelopen maanden zijn studenten van de minor Diversiteit in de Stad van de Hogeschool van Amsterdam bezig geweest met de vraag: hoe kunnen vrijwillige taalaanbieders in stadsdeel Oost beter ondersteund worden? Dinsdag 19 januari presenteerden de studenten hun bevindingen in de Raadszaal van Stadsdeel Oost.
Stadsdeel Oost heeft een breed scala aan vrijwillig taalaanbod en is daar ook trots op. Er worden taallessen geboden op allerlei niveaus en op allerlei verschillende manieren: van taalles via computers tot lessen voor alleen mannen of vrouwen en van maatjesprojecten tot groepslessen. Het Stadsdeel ondersteunt deze vrijwillige taalaanbieders door kleine subsidies te verstrekken. Maar hoe kunnen deze organisaties nu verder ondersteund worden zodat ze verder kunnen professionaliseren? Wat is de behoefte van de aanbieders enerzijds en van de cursisten anderzijds? Met deze uitdaging gingen de studenten aan de slag. Ze zijn in 3 groepen uiteen gegaan en iedere groep heeft ingezoomd op een specifiek deel van Oost: Watergraafsmeer/IJburg, Oud Oost en de Indische Buurt. 

Watergraafsmeer is een buurt waar relatief veel ouderen wonen. Opvallend is ook dat veel vrijwilligers er vandaan komen. ‘Hier liggen veel kansen’, licht een van de studenten toe. ‘Veel taalaanbieders werken hard en zouden graag wat extra hulp willen. Door in deze buurt actief te gaan werven, kun je de poule van vrijwilligers uitbreiden’. IJburg is een relatief nieuwe wijk waar het taalaanbod nog in opkomst is. Het gevolg is dat veel cursisten vanuit IJburg naar andere wijken gaan om taallessen te volgen. Hier valt nog een slag in te halen.

In Oud Oost is het aanbod ruim en daar gebeurt van alles op het gebied van taallessen. Over het algemeen zijn zowel de aanbieders als de cursisten tevreden maar er valt ook nog wel wat winst te behalen. De studenten vertellen: ‘Er is behoefte aan professioneel lesmateriaal. Nu wordt er veel gewerkt met stencils en docenten moeten zelf nadenken over lesmethodes. Het zou prettig zijn als ze hierin ondersteund worden’. Ook is er behoefte aan meer communicatie en afstemming tussen de verschillende aanbieders en het Stadsdeel. Nu zitten cursussen soms erg vol en is er een groot verschil in taalniveau van de cursisten. Ook in de Indische Buurt is het aanbod ruim. De aanbieders geven daar aan het leuk te vinden om af en toe uitjes te maken met cursisten, bijvoorbeeld naar een museum of dierentuin. Ook is er behoefte aan scholing voor vrijwilligers.

‘Er zijn interessante en zinvolle bevindingen uit het onderzoek gekomen waar we zeker wat mee kunnen’, vertelt de opdrachtgever vanuit het Stadsdeel tijdens de afsluiting. ‘Er valt nog winst te behalen op het gebied van communicatie, maar we kunnen ook verder nadenken over hoe we ondersteuning kunnen bieden door lesmethodes en trainingen. Bedankt voor jullie inzet!’