Image

Energiebesparing hoger onderwijs

Studenten van de minor Stedelijke Vernieuwing en Duurzame gebiedsontwikkeling onderzoeken de mogelijkheden van energie-optimalisatie van het Benno Premselahuis.
Op de Hogeschool van Amsterdam is duurzaamheid een belangrijk thema. De HvA heeft samen met de UvA doelstellingen geformuleerd op het gebied van energiebesparing van de gebouwen om te kunnen voldoen aan de normen die de Gemeente heeft gesteld. Het Benno Premselahuis is een van de oudere gebouwen van de Amstelcampus. Dit gemeentelijke monument heeft een energie‐optimalisatie gehad om de uitstoot van het gebouw te minimaliseren. Wat is het effect geweest van deze optimalisatie? En welke winst valt er nog te behalen, gekeken naar de technische installaties en de bewustwording omtrent het energiegebruik bij studenten en medewerkers? In dit project doen studenten van de minor Stedelijke Vernieuwing en Duurzame gebiedsontwikkeling onderzoek naar de mogelijkheden.