Image

Feestelijke afsluiting succesvol jaar Educoach

Vorige week, op 21 juni 2016, sloten alle stagiairs van het project Educoach het jaar gezamenlijk af. Het was een feestelijke bijeenkomst waarop stagiairs, taalaanbieders, cursisten en de opdrachtgevers van de gemeente aanwezig waren.
De drie coördinatoren, Jurrit, Naomi en Rosanne, zetten alle hapjes en drankjes klaar en ontvangen de gasten. Het grootste deel bestaat natuurlijk uit hun eigen stagiairs. De coördinatoren begeleidden dit studiejaar veertig eerstejaars stagiairs. 

Wat houdt het project Educoach ook alweer in?
Tot 1 januari 2013 voerde de gemeente de Wet inburgering uit. Daarna is de verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwe Nederlanders overgegaan van de gemeente naar het Rijk. Dit betekent dat de gemeente mensen niet meer kan verplichten om deel te nemen aan de inburgering, maar dat de burger dat zelf moet organiseren. Ondanks dat gegeven vindt de gemeente het belangrijk om mensen te blijven ondersteunen.
 
Daarom biedt de gemeente Amsterdammers die een taalbehoefte hebben een educatief aanbod. Naast de cursussen die de taalaanbieders aanbieden aan inburgeraars, staan de cursisten ook voor de uitdaging om dit vast te leggen in een portfolio. Hierin laat de cursist zien dat hij/zij participeert binnen de Nederlandse maatschappij. Dit onderdeel dient voornamelijk opgebouwd te worden buiten de cursus om en is voor sommige cursisten een grote opgave. Studenten kunnen hier een bijdrage aan leveren door de taalaanbieders te ondersteunen en de cursisten verder te helpen.  

In dit project ondersteunen veertig eerstejaars studenten Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam cursisten bij het leren van de Nederlandse taal en hun inburgering. De studenten zijn een ondersteuning van de docent van de klas en hebben een focus op het activeren van de cursisten: ze stimuleren om te participeren in de samenleving. De veertig eerstejaars studenten worden ondersteund door derdejaars studenten, ook van Toegepaste Psychologie. Dit zijn de coördinatoren.

Feestelijke afsluiting
Als iedereen binnen is en een hapje en drankje te pakken heeft, is er eerst gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Aan een groepje van vier cursisten wordt gevraagd of ze 'hun student' gaan missen. In koor roepen ze een volmondig 'JA'. Uit gesprekken hier en daar is te merken dat ook de studenten het gek vinden dat de stage er nu op zit. "Je bouwt toch een band op met je cursisten. Je leert ze helemaal kennen. En nu moet je afscheid nemen!" zegt een van de stagiairs. 

Dan neemt de opdrachtgever van de gemeente het woord om iedereen te bedanken. "Ten eerste de opleiding, Toegepaste Psychologie, is heel fijn om mee te werken. Ze leveren echt goede, gemotiveerde studenten die met hun inzichten een grote toevoeging bieden op de taalcursussen. Het gaat namelijk helemaal niet alleen om taal, maar om het stimuleren van mensen, het inleven in hun denkbeeld en ze stimuleren en activeren. Daarnaast Academie van de Stad voor dit prachtige project en de goede coördinatie en begeleiding. Maar het allermeest wil ik natuurlijk alle stagiairs bedanken voor hun geweldige inzet. Wat een positief resultaat is er dit jaar neergezet!"

Na deze mooie woorden sluiten de coördinatoren de bijeenkomst af door ook al hun stagiairs te bedanken. Alle veertig stagiairs kunnen langskomen voor een klein presentje en een individueel bedankje. "Aan het begin was het zoeken voor je, maar ik ben trots op hoe je het om hebt weten te buigen", zijn gehoorde bedankjes. 

Minidocu
Gedurende dit jaar werkten de coördinatoren ook nog aan een minidocumentaire, die op de eindbijeenkomst in première ging. Coördinator Naomi vertelt: "Wij wilden laten zien hoe de interactie tussen een student en een cursist eruit kan zien. Studente Nissrine en cursist Beru hebben een bijzondere band opgebouwd. In deze film gaan ze in gesprek over de cursus, Nederland en de Tibetaanse cultuur. Wij zijn heel trots op het resultaat en laten de film nu graag zien!"


Lees hier de algemene beschrijving van dit project

Fotoverslagje