Image

Geslaagde pilot EduCoaches feestelijk afgesloten

Het afgelopen jaar hebben studenten deelnemers van taal- en inburgeringscusussen ondersteund en de stad laten zien. Het eerste jaar is geslaagd, gevierd en wordt vervolgd!
Sinds november 2013 hebben studenten Toegepaste Psychologie in hun rol als EduCoaches cursisten van inburgerings- en taaltrajecten in Amsterdam ondersteund. Deze projectformule van Academie van de Stad, onder de naam ‘Springlevende Stage’, was dit jaar een pilot in opdracht van DWI. De 25 eerstejaars studenten werden verdeeld over 16 klassen in de stad. Ze hielpen de docent op de groep door met de cursisten te oefenen met taal en hun portfolio’s door te spreken. Maar ze gingen ook met de cursisten op pad. Samen ondernamen ze verschillende uitjes in het kader van hun burgerschap, zoals een bezoek aan het Amsterdam Museum, de markt, de bibliotheek en Eye Museum. Twee derdejaars studenten van dezelfde opleiding, Maaike en Malu,  hebben vanuit hun stage de begeleiding, coaching en coördinatie van alle studenten op zich genomen gedurende het jaar. Tevens hebben Maaike en Malu voor DWI het onderzoek ‘Evaluatie Werkt!’ uitgevoerd naar de succesfactoren en verbeterpunten van het beleid voor volwasseneducatie ‘Educatie Werkt!’ dat in 2013 is ingevoerd.   

Op 24 juni 2014 werd het succesvolle eerste jaar gevierd en gezamenlijk afgesloten. Aanwezig waren enkele taalaanbieders en docenten, studenten, DWI en Academie van de Stad. Op groot scherm kwamen foto’s van de activiteiten van studenten en cursisten voorbij. Maaike en Malu openden de middag en de bar door de aanwezigen te bedanken voor ieders betrokkenheid en inzet voor het project. Eerstejaars student Ilia kreeg daarna het woord: “Onze stage was vooral in het begin erg wennen. We maakten kennis met een nieuwe doelgroep. We kregen de tijd om elkaar beter te leren en kennen en meer voor de cursisten te kunnen betekenen. Voor mij was dat een hele bijzondere ervaring”. 

Vervolgens sprak de opdrachtgever namens DWI. Op drie gebieden is dit project wat haar betreft een groot succes. Voor de taalaanbieders en de docenten is het heel prettig om ondersteuning in de klas te hebben. Voor de cursisten is het taalcontact met de studenten waardevol en het ondernemen van activiteiten in de stad heel belangrijk. Maar ook voor de studenten als toekomstige professionals en Amsterdammers is deze Springlevende Stage een goede leerervaring.  Uit de reflectieverslagen die de eerstejaars studenten iedere week schreven, bleek in het afgelopen jaar een leerlijn te ontdekken. In het begin was het vooral aftasten, maar langzaamaan onstond er duidelijk steeds meer een band tussen de studenten en de cursisten. Zo schreef een student in zijn verslag: “Wat me opvalt is dat cursisten steeds meer grapjes met me maken en vaker vragen hoe het met me gaat.” Maar, merkt de opdrachtgever op, de ontwikkeling van de relatie zet duidelijk door, want in een van de latere verslagen schrijft een student: “In een gesprek met een cursist ontdekte ik dat hij eigenlijk best eenzaam is. Daar zou ik graag wat aan willen veranderen”. Nu zijn het studenten met een missie, concludeert ze. 

Studente Merim wil graag iets toevoegen. Ze woont zelf pas sinds een jaar in Nederland. Voor haar als recente inburgeraar was deze stage misschien wel extra bijzonder. Ze wil iedereen daarvoor bedanken en spreekt namens de cursisten van haar klas dat iedereen uitkijkt naar volgend jaar. 
Want de pilot is volgens alle partijen geslaagd en het project zal na de zomer een vervolg krijgen, maar dan met wel 50 nieuwe studenten.