Image

Heesterveld Verbindt

De studentcoƶrdinatoren die in Heesterveld wonen volgens de Springlevende Wijk-formule verbinden bewonersgroepen in de wijk met elkaar.
In de blokken van Heesterveld in Amsterdam Zuidoost woont onder andere de Heesterveld Creative Community. Dit is een creatieve broedplaats van kunstenaars in Heesterveld. Die kunstenaars hebben de taak om een levendige programmering in de wijk te verzorgen voor de verschillende doelgroepen. Naast de Creative Community wonen er veel studenten die weinig betrokken zijn bij activiteiten in de buurt. De studentcoördinatoren van Springlevend Heesterveld zijn de komende tijd van betekenis voor de verbinding van deze twee bewonersgroepen. Ook willen ze hierbij een uitwisseling van talenten en wensen stimuleren. Ze organiseren allerlei activiteiten om die verbinding tot stand te brengen, zoals de Heesterveldpaper die elke maand uitkomt, fietstochten door Zuidoost, filmavonden, picknicks en meer.