Het debat rond maatschappelijke impact heeft nog niet tot een eensluidende definitie geleid. De European Venture Philantrophy Association faciliteert het Europese netwerk van sociale investeerders en ondernemingen. Zij publiceerde ‘A practical Guide to Measuring and Managing Impact’ (EVPA, 2013). EVPA verschaft duidelijkheid over de definitie van bepaalde termen die vaak gebruikt worden in de dialoog over impact meten. Dit handboek vormt de basis van de benadering van het impact meten bij Academie van de Stad. Dit betekent dat de impact waardeketen het startpunt van onze methode is geworden. Op deze manier wordt er van input, activeiten, outputs, resultaten naar social impact gewerkt. (EVPA, 2013).

Routekaart

Om de impact van Academie van de Stad inzichtelijk te maken, is het nodig om onze input, activiteiten, en resultaten op een rij te zetten. De afgelopen jaren hebben we structuur gebracht in de activiteitgebieden en het grotere plaatje. Dit heeft geleid tot de zogenaamde impact routekaart van Academie van de Stad (zie hieronder).
Impact

Deze visuele weergave is de route naar maatschappelijke meerwaarde. De routekaart van Academie van de Stad bestaat uit verschillende waardeketens. In het voorbeeld hieronder zie je één voorbeeld van een waardeketen, inclusief de gebruikte definitie van de termen:

Impact

 

Missie en visie

Tussen de waardeketens van Academie van de Stad bestaan dwarsverbanden, zo leiden ze gezamenlijk tot maatschappelijke bijdrage op het hoogste niveau, namelijk maatschappelijke impact. Die maatschappelijke impact komt tot uiting in vier statements (zie routekaart). Deze statements vormen gezamenlijk onze missie/visie:

Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners (1). Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs (2), geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad (3). Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen (4).

Eerste impact statement : Grootstedelijke partners en het Hoger Onderwijs ervaren een meerwaarde in het met elkaar samenwerken; Tweede impact statement: Studenten voelen zich verantwoordelijk voor de maatschappij en dragen bij aan maatschappelijke initiatieven;  Derde impact statement: Studenten hebben betere kansen op de arbeidsmarkt; Vierde impact statement: Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving en dragen bij aan hun wijk.

Impact

Methodiek

Bij de impact-meting van Academie van de Stad zijn resultaat en impact de belangrijkste pijlers. Voor aanvang van elk project formuleren we beoogde resultaten en doelstellingen op het niveau waar het project om vraagt. Na afloop van het project evalueren we met de betrokken partijen in hoeverre deze doelstellingen zijn behaald. De tastbare outputs die de projecten opleveren, hebben we op deze manier behoorlijk goed in beeld. We hebben het dan over producten (zoals een evenement, onderzoek of rapport), aantallen deelnemers of bereikte bewoners.

In aanvulling op tastbare uitkomsten, vinden we het belangrijk om structureel te kijken naar de resultaten en impact/effecten op de doelgroep van de projecten. Zo kunnen wij als Academie van de Stad antwoord geven op de vraag wat het de stad en haar bewoners heeft opgeleverd en op welke manier onze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van deelnemende studenten en onderwijs. Om die laatste stap te kunnen zetten is het van belang de effecten op de doelgroep te corrigeren voor wat er sowieso was gebeurd, als wij dit project niet hadden uitgevoerd. Zodra we dat kunnen laten zien, spreken we over onze impact.

Impactjaarverslag

De afgelopen jaren schrijven we na het studiejaar een impactjaarverslag. Deze rapportage schetst een beeld van de maatschappelijke impact van Academie van de Stad in het studiejaar over de steden (Amsterdam, Utrecht en Almere) waar we actief zijn. Gedurende het jaar blijven we onze meetmethoden ontwikkelen waardoor we elk jaar onze impact weer een stukje vollediger konden meten ten opzichte van vorig jaar. Echter blijven wij altijd leren. Zijn we nog op de goede weg? En zijn we nog bezig met waar we mee bezig moeten zijn? Waar kunnen we onze meetmethodes aanscherpen en wat willen we doen om onze impact nog verder te vergroten? We zijn trots dat het verslag er weer ligt en hopen dat iedereen er inspiratie uithaalt en ervan leert.

Heb je vragen of wil je graag meer weten? Neem contact op met Jasmijn!