Image

Hoe beïnvloed je passantenstromen?

Op woensdag 1 juli presenteerden studenten Toegepaste Psychologie hun onderzoek naar crowdmanagement en het beïnvloeden van voetgangersstromen in Amsterdam. Hoe kun je er nou voor zorgen dat niet iedereen dezelfde weg kiest? Lees snel verder!
De studenten onderzochten de voetgangersstromen voor Verkeer en Openbare Ruimte in het kader van hun onderzoeksstage, die onderdeel is van hun schakelprogramma om na de hbo-opleiding direct naar de universiteit door te stromen. ‘Het is leuk om voor een echte opdrachtgever te werken’, begint een van de studenten enthousiast. De studenten onderzochten hoe psychologische mechanismen kunnen bijdragen aan het routekeuzegedrag van voetgangers.

Model ontwikkeld
Om literatuur in de praktijk toe te passen, ontwikkelden de studenten een model. Hierin zijn de factoren opgenomen die gezamenlijk leiden tot de keuze voor een bepaalde route. Voorbeelden zijn direction based routeplannen (plannen op basis van herkenningspunten op locatie) en graph based routeplannen (plannen door vooraf de route te bepalen, bijvoorbeeld met een navigatiesysteem). Ook de mate van gewoontegedrag en de waargenomen gevoelstijd zijn beïnvloedende factoren volgens de theorie.

Experiment
Om het model te testen, voerden de studenten een experiment uit waarbij proefpersonen eerst een route moesten bedenken en beschrijven tussen de Nieuwmarkt en de Dam in het centrum. Vevrolgens gingen ze de route daadwerkelijk lopen. Voor beide routeplanningen werd het percentage dat afwijkt van de optimale route berekend. De studenten verwachtten een grotere effectiviteit van het direction based plannen, maar dit kon statistich helaas net niet worden bewezen. ‘We geloven alsnog dat het model klopt, omdat we net niet voldoende proefpersonen hadden en omdat de kwalitatieve data het model wel ondersteunen.’

De studenten hielden namelijk ook interviews met experts. ‘Hieruit bleek dat de omgeving moet passen bij de maatregelen. Er moeten herkenningspunten en wegkenmerken aanwezig zijn, die het direction based routeplannen stimuleren.’

Adviezen
De studenten brachten tot slot adviezen uit in de vorm van creatieve interventies. ‘De eerste is een applicatie, ExplorAdam, die inspeelt op direction based routeplannen. De app geeft activiteiten en bezienswaardigheden weer op basis van de interesses van de gebruiker en geeft de richting aan, maar niet de volledig geplande route’, vertelt een van de studenten. Voor de gebruiker zonder smartphone is er Spots Amsterdam: informatiepalen die inspelen op herkenningspunten van voetgangers. Op een kaart zijn de informatiepalen met sterretjes aangegeven. ‘Iedereen heeft een ander richtingsgevoel en dus zal de verspreiding van mensen ook groter zijn bij deze twee maatregelen. En dan worden bepaalde gebieden in de stad ook minder druk!’ concludeert een student.

‘Jullie hebben veel ambitie en professionaliteit getoond in de afgelopen maanden. Chapeau!’, zegt de opdrachtgever terwijl hij de studenten een boekje over Amsterdam overhandigt. Tijd voor een borrel!

Lees hier de algemene beschrijving van dit project

 
Een van de studenten presenteert het model                             Tussendoor beantwoorden de studenten vragen uit het publiek

 
Een van de interventies: een applicatie!                                          De gemotiveerde studenten samen!