Image

IJsjes & Fietsen: een tour door Noord

Niet vaak maken we het bij Academie van de Stad mee dat een opdrachtgever een volledige speurtocht maakt om studenten kennis te laten maken met hun werkgebied. Jammer eigenlijk, want het werkt ontzettend goed!
Dat ervaarden ook elf studenten van de minor Diversiteit in de Stad aan de Hogeschool van Amsterdam tijdens de kick-off van het project Noord vindt Noord.

Op vrijdag 7 september stonden studenten van de minor Diversiteit in de Stad aan de Hogeschool van Amsterdam klaar in het stadsloket van stadsdeel Noord op het Buikslotermeerplein. Een diverse groep studenten uit verschillende studierichtingen: van Sociaal Pedagogische Hulpverlening tot Software Engineering. Het komende semester zullen zij onderzoek doen naar de effectiviteit van ‘Noord vindt Noord’: een Noord-brede markt waar aanbieders en gebruikers van basisvoorzieningen samenkomen.

De stad Amsterdam zet in op een dragende samenleving: “Een samenleving waarin Amsterdammers doen wat zij zelf kunnen doen of in potentie zouden kunnen doen, voor zichzelf, voor elkaar en gezamenlijk.” De dragende samenleving zorgt er voor dat mensen die ondersteuning nodig hebben, langer zonder of met minder professionele hulp, zelfstandig kunnen blijven wonen, veilig over straat kunnen en kinderen groot kunnen brengen. Om de dragende samenleving goed te laten functioneren worden er per stadsdeel basisvoorzieningen aangeboden, waar alle bewoners van het stadsdeel op kunnen rekenen als dat nodig is. Deze basisvoorzieningen zorgen ervoor dat ondersteuning op individueel niveau (mantelzorg, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk) en collectief niveau (verenigingen, clubs, buurtclubs, buurt- en bewonersinitiatieven, buurtondernemingen, religieuze instituties) mogelijk is.

                                                            


Op dinsdag 16 oktober 2018 organiseert stadsdeel Noord de markt ‘Noord vindt Noord’: een manier om bewoners kennis te laten maken van al het aanbod van basisvoorzieningen in Amsterdam Noord. Want er is veel! Toch zijn niet alle bewoners met het aanbod bekend, of maken zij er niet optimaal gebruik van. Maar is een jaarlijkse markt op één vaste locatie in Amsterdam Noord eigenlijk wel de juiste vorm om mensen die recht hebben of basisvoorzieningen naar het grote en diverse aanbod toe te leiden? Wat vinden bezoekers van ‘Noord vindt Noord’ van de markt? En misschien nog wel belangrijker: wat is de reden voor veel mensen om de markt níet te bezoeken?

                                                         

Om te achterhalen wat de achterliggende drijfveren van bewoners in Noord zijn, moeten de studenten met mensen in gesprek. Maar wat nu als je nog nooit in Amsterdam Noord bent geweest en je er geen mensen kent? Daar had de opdrachtgever wel een oplossing voor: een speurtocht op de fiets! Drie groepjes werden met een drietal foto’s van buurtlocaties in Noord op pad gestuurd met daarbij opdracht deze drie locaties te vinden. En de smartphone met Google Maps? Die moest uitblijven. De weg moest gevraagd worden aan bewoners en mensen op straat! En om het harde werk een beetje te breken, mochten de studenten onderweg een ijsje halen bij de beste ijssalon van Amsterdam: IJssalon IJskoud de Beste op de Meeuwenlaan.

Na afloop sloten we af bij FC Hyena, een lokaal filmhuis naar de Kromhouthallen: de locatie van de ‘Noord vindt Noord’-markt. En hoewel alleen het winnende groepje met een prijs naar huis ging, was het doel van de dag voor iedereen behaald: Amsterdam Noord en haar bewoners beter leren kennen.