Image

Impact van renovatie op ouderen

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een renovatietraject met ouderen (80+) zo goed mogelijk te laten verlopen?

Projectomschrijving
Voor een renovatietraject gingen studenten onderzoeken aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een renovatietraject voor ouderen (met en zonder een zorgindicatie) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Studenten hebben gezocht naar best-practices, voorbeelden van succesvolle trajecten, en op basis daarvan is een adviesrapport geschreven met aanbevelingen voor extra zorg en mogelijkheden die dit proces ondersteunen.