Image

Kick-off stagiaires Van der Pek

Op vrijdag 10 oktober vond de introductiebijeenkomst plaats voor de 38 eerstejaars Pedagogiekstudenten die in de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord stage gaan lopen. De stagiaires zullen ingezet worden op de projecten Buurtbikkels/Straatportiers en de Voorleesservice.
De stagiaires stromen langzaam binnen in de projectruimte in Van der Pek. Een grote pan soep van De Soepboer wordt op tafel gezet. En als iedereen plaats heeft genomen en voorzien is van pompoensoep met huisgebakken brood kan de bijeenkomst beginnen. De studentcoördinatoren van Academie van de Stad die in de Van der Pekbuurt wonen volgens de Springlevende Wijk-formule in opdracht van Ymere en Stadsdeel Noord heten de stagiaires van harte welkom. De stagiaires zullen aan de slag gaan met twee projecten.

De eerste groep stagiaires gaat aan de slag met BuurtBikkels/Straatportiers. Dit is een project waarbij kinderen bewust worden gemaakt van hun leefomgeving, het eigen sociale spel en de verstandhouding met bewoners. De jonge kinderen heten de Straatportiers en de wat oudere kinderen de Buurtbikkels. Studentcoördinator Justin vertelt: ‘We gaan aan de slag met ongeveer vijftien BuurtBikkels en vijftien Straatportiers. De BuurtBikkels zijn wat ouder en die kun je gerichte opdrachten geven. Zij kunnen echt zorg dragen voor hun eigen wijk.’ Maar ook de kleintjes worden bij dit project betrokken. Justin: ‘Met de Straatportiers gaan we wat speelser aan de slag.’ De stagiaires zijn donderdag al voor het eerst met de kinderen aan de slag gegaan. Een stagiaire vertelt daarover: ‘Het was erg leuk. Sommige kinderen zijn wel druk maar dat is juist een uitdaging.’

De tweede en grootste groep stagiaires wordt ingezet op de Voorleesservice. Hierbij maken de studenten een programma voor kinderen en gezinnen waar een achterstand heerst in de ontwikkeling van de Nederlandse taal. De studenten gaan de kinderen voorlezen in de projectruimte bij de inloopservice en zullen daarnaast ook bij de kinderen thuis elke week voorlezen. Studentcoördinator Marissa licht toe: ‘Voorlezen betekent taalontwikkeling. Indirect leren kinderen over bijvoorbeeld woorden en zinsopbouw. Daarnaast is het doel dat ook ouders betrokken worden. Het is het idee dat je als buddy optreedt binnen het gezin om zo te helpen bij opvoedkundige vraagstukken.’ Een stagiaire vraagt zich af of de ouders het voorleesbezoek niet als inbreuk op hun privacy zullen ervaren. Marissa: ‘De ouders zijn juist heel blij met de hulp die ze krijgen. Ze willen je eerder in hun huis houden dan dat ze je weg willen!’

Na deze toelichting worden praktische vragen gesteld en wordt een kennismakingsformulier ingevuld. En als de laatste kopjes soep verorberd zijn, is het tijd voor een afscheid en een groepsfoto. Het was een leuke avond om elkaar en de inhoud van de stages te leren kennen. Nu kunnen de stagiaires enthousiast aan de slag met de projecten!

Lees hier de algemene projectbeschrijving van BuurtBikkels/Straatportiers en van de Voorleesservice


Terwijl de soep wordt opgediend is het tijd om elkaar te leren kennen


De studentcoördinatoren vertellen over BuurtBikkels/Straatportiers


De studentcoördinator vertelt over de Voorleesservice


Tijd voor het invullen van een kennismakingsformulier


De stagiaires en studentcoördinatoren van Academie van de Stad hebben er zin in!