Image

Knappe Koppen/BuurtBikkels Landlust

In het kader van Springlevend Landlust, het project waarbij studenten wonen in de buurt en er projecten opzetten, gaan studenten starten met de taalontwikkelingsprojecten Knappe Koppen en BuurtBikkels in de Landlustbuurt.
In Landlust in Amsterdam West leggen de studenten uit de Springlevende Wijk een verbinding tussen organisaties en bewoners in de buurt. Door middel van initiatieven die ze samen met de buurt opzetten, zorgen ze ervoor dat zowel de sociale als fysieke leefbaarheid van de wijk gewaarborgd blijft. De studenten verzorgen dit semester huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de buurt: de Knappe Koppen. De kinderen zitten in groep 4 tot en met 8 en zijn in groepjes verdeeld naar leeftijd. Iedere week worden de kinderen begeleid bij hun huiswerk van taal, begrijpend lezen en rekenen. Daarnaast brengen de studenten inspiratie bij het huiswerk maken door de kinderen spelenderwijs te laten leren.

Ook zullen de studenten ongeveer vijftien kinderen uit de wijk opleiden tot BuurtBikkel eerste klas. In deze functie worden de kinderen bewustgemaakt van hun leefomgeving, het eigen sociale spel en de verstandhouding met bewoners. Uitgerust in tenue met petje zullen de kinderen hun taak uiterst serieus nemen. Door kinderen een grote doch speelse verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving, zetten zij in de praktijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag. Andersom zorgt deze aanpak voor minder overlast voor de buurt en staan bewoners positiever tegenover deze kinderen. Een onderdeel van BuurtBikkels is Filmbikkels, waarbij kinderen een film maken over de wijk. Aan het einde van de reeks samenkomsten ontvangen de kinderen een BuurtBikkeldiploma waarop staat dat zij BuurtBikkel van de eerste klas zijn.

Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Ymere van start gegaan.