Image

Koffieuurtje Anton Struikbuurt

Studenten Cultureel Maatschappelijke Vorming onderzoeken de behoeften van de ouderen in de Anton Struikbuurt en zetten een koffieuurtje op.
Projectomschrijving
De Anton Struikbuurt in Slotermeer is een stedelijk vernieuwingsgebied. Er wonen in deze buurt veel ouderen die over een aantal jaren tijdelijk of permanent uit de buurt zullen verhuizen. In de tussentijd is het belangrijk dat ook aandacht wordt geschonken aan de behoeften van deze bewonersgroep om voor hen de buurt nog leuk en leefbaar te houden. Het is tijd voor de studenten van de Academie van de Stad.

Twee studenten van de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV) gaan zich bij dit project vanuit een verschillend perspectief bezighouden met de organisatie van een succesvol koffieuurtje of een ander ontmoetingsmoment voor oudere bewoners in de Anton Struikbuurt. De opdracht is tweeleding: allereerst wordt er in samenwerking met de bewonerscommissie een nieuw plan bedacht, opgezet en uitgevoerd om het koffieuurtje een impuls te geven en te zorgen dat oudere bewoners ook daadwerkelijk komen. Ten tweede wordt er een onderzoek gedaan naar de behoeften van de ouderen op het gebied van activiteiten en bijeenkomsten in de buurt.