Image

Kunst en cultuur voor iedereen!

Hoe betrek je alle verschillende groeperingen in een stadsdeel bij het kunst en cultuur aanbod? Wat is er nodig om allochtone bewoners te stimuleren zelf activiteiten te starten?

Stadsdeel Noord trekt actief Kunst en Cultuur naar het stadsdeel. Denk aan Kunstateliers, het hoofdkantoor van MTV, de activiteiten op het NDSM terrein. Het zijn vooral de autochtone Amsterdammers hierop afkomen. Zes vierdejaars studenten onderzoeken hoe het aanbod beter kan aansluiten op de interesse en voorkeuren van de allochtone Amsterdammers.  

De studenten bedenken drie mogelijk succesvolle concepten. Eén daarvan werken zij vervolgens uit tot een concreet communicatieplan. Parallel aan dit project zal PriceWaterhouseCoopers een vergelijkend onderzoek starten. Op verschillende momenten zullen beide partijen contact hebben over de voortgang van het project. Het biedt deze groep studenten een prachtkans om te leren van een vooraanstaand onderzoeksbureau als PWC!