Image

Leerlingen in gesprek op een geslaagde interreligieuze dialoogdag

Afgelopen woensdag vond voor de derde keer een interreligieuze dialoogdag plaats in samenwerking met Stadsdeel West. Studenten van de minor Levensbeschouwing en Maatschappij organiseerden deze dag, waarop leerlingen van een Joodse, reformatorische en openbare middelbare school samenkwamen om te praten over geloof en cultuur.
Als na de leerlingen van het Marcanti college en het Maimonides ook de leerlingen van de Jacobus Fruytierschool uit Apeldoorn zijn gearriveerd, kan de dag beginnen. In de aula van de Mansveltschool in Amsterdam West heten de studenten Levensbeschouwing de leerlingen welkom en vertellen zij wat ze van de dag kunnen verwachten. Student Jeremy is de coördinator van deze dag. Hij maakte vooraf een planning en zorgde ervoor dat zijn medestudenten wisten wat ze waar moesten doen. Vandaag geeft hij iedereen aanwijzingen en houdt tijden en locaties goed in de gaten. 

Dan krijgt elke leerling een kleur toegewezen. Zo ontstaan acht groepen met leerlingen van alle drie de scholen. Om elkaar te leren kennen doen deze groepen op verschillende locaties kennismakingsspellen. Zo slim mogelijk naar de overkant van een ruimte navigeren waarbij de grond niet geraakt mag worden, een stap naar voren zetten als iets op de leerling van toepassing is (‘zet een stap naar voren als je huisdieren hebt’) en voorstelrondes komen hierbij aan bod.

Hierna is het tijd voor de workshops die de studenten in teams hebben voorbereid. In één lokaal moeten de leerlingen kiezen uit twee dilemma’s en in de aula wordt memory gedaan met afbeeldingen die met de verschillende geloofsovertuigingen te maken hebben. Als twee leerlingen dezelfde afbeelding hebben, stappen ze naar voren en gaan ze het gesprek aan over waar deze afbeelding mee te maken heeft.

En terwijl in het ene lokaal een skyline met gebouwen van verschillende geloofsovertuigingen wordt getekend, wordt in een ander lokaal aan de hand van kaartjes een interreligieus gesprek aangegaan. Studenten Daan en Gijs zijn elk gespreksleider van een groepje. Ze laten de leerlingen om de beurt een kaartje pakken met daarop een vraag, meestal met betrekking tot geloof of cultuur. ‘Welke rituelen zijn in de dienst belangrijk voor jou?’ is bijvoorbeeld een vraag. Gijs en Daan lichten de vraag toe, waarna de leerling de vraag beantwoordt en de rest van het groepje wordt gestimuleerd om elkaar vragen te stellen. Als de leerlingen even niet weten waarvoor het keppeltje bij Joodse mensen staat, springt manager identiteit van het Maimonides in: ‘Het geeft het onderscheid aan tussen het hemelse en het aardse’. De leerlingen zijn oprecht geïnteresseerd en laten iedereen respectvol aan het woord. Student Daan: ‘Ik zit echt te glunderen van al jullie mooie verhalen.’

Na alle workshops krijgen alle leerlingen een t-shirt van Stadsdeel West waar ze complimenten voor elkaar op schrijven. ‘Je kan heel interessant vertellen’, ‘je dacht goed mee’ en ‘dank je voor je leuke mening’, valt er op de shirts te lezen. Dan is het tijd voor de afsluiting. Een leerling van de Jacobus Fruytierschool zegt dat hij veel kan vertellen over zijn eigen geloof, maar dat hij van de andere geloofsovertuigingen nog niet veel wist. ‘Ik denk dat dat voor veel mensen hier gold. Ik vond het heel leerzaam’, zegt hij. De studenten bedanken de leerlingen voor de mooie, geslaagde dag en na een fotomoment is het tijd om elkaar gedag te zeggen. Als alle leerlingen weg zijn, vertelt studentcoördinator Jeremy: ‘Ik ben heel voldaan en opgelucht. Ik heb hier echt veel werk ingestopt en heb vandaag veel mooie dingen gehoord. Ik ben trots!’

Lees hier de algemene beschrijving van dit project

  
De leerlingen zijn enthousiast in dialoog                                      Studentcoördinator Jeremy geeft iedereen aanwijzingen

  
De leerlingen gaan aan de hand van memory in gesprek             Een blij afscheid in de complimentenshirts