Image

Meedenken in Woonservicewijken

Een onderzoek in het kader van de ontwikkeling van een woonservicewijk in de Spaarndammerbuurt (Amsterdam-West).
Projectomschrijving
Een woonservicewijk is een wijk waar het ook voor bewoners met een beperking mogelijk is om zelfstandig te wonen. Voorzieningen op de terreinen van wonen, zorg, welzijn, openbare ruimte en (commerciële) dienstverlening zijn daarop ingericht. Specifieke doelgroepen zijn kwetsbare ouderen, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en mensen met psychosociale problemen. Voor het opzetten van de woonservicewijk Spaarndammerbuurt moet onderzoek worden gedaan naar waar behoefte aan is voor de zorg en dagbesteding. Aangezien de buurtpopulatie zeshonderd huishoudens telt met minstens één bewoner ouder dan 65 jaar en voor een belangrijk deel allochtone bewoners kent, zal het onderzoek zich specifiek richten op de doelgroep: allochtone ouderen (65+). 

Studenten Ergotherapie gaan dit onderzoek komend semester uitvoeren.