Image

Meetinstrument Dialogen op School

Een meetinstrument voor attitudeverandering en pestniveau op scholen gaat getest en geƫvalueerd worden door pedagogiekstudenten.

Projectomschrijving
Pedagogiekstudenten sluiten aan bij een aantal dialogen tussen leerlingen van basisscholen in Amsterdam-Zuid, georganiseerd door de Protestantse Diaconie. Daarbij testen de studenten een nieuw meetinstrument op validiteit dat is ontwikkeld om attitudeverandering en pestniveau op scholen te kunnen meten. Tevens leggen de studenten een monitoring en evaluatie vast over de effecten van de dialogen middels kwalitatief onderzoek, dat vervolgens wordt aangevuld met een kwantitatief onderzoek bestaande uit interviews met docenten en leerlingen.