Image

Methodiek Diversiteitslessen

Doel van dit project is om het thema diversiteit, dat grootstedelijk de aandacht heeft, ook binnen het hoger onderwijs een gedegen inbedding te geven.
Projectomschrijving
In het kader van het bevorderen van sociaal vertrouwen, burgerschap en tolerantie ten aanzien van diversiteit zal het komende jaar aandacht worden besteed aan een dialoogprogramma op basisscholen en het voortgezet onderwijs in het stadsdeel Zuid. Om diversiteit als thema ook toegankelijker te maken in het hoger onderwijs is het wenselijk om een methodiek te ontwikkelen die onder meer gebruikt kan worden bij opleidingen als pedagogiek, de pabo en andere lerarenopleidingen. 

Pedagogiekstudenten ontwikkelen een methodiek om een (web-)college rond diversiteit te kunnen geven. De nieuwe informatie die zo ontstaat kan vervolgens ingebed worden in een netwerk van onderzoeken, verslagen en bronnen die het hoger odnerwijs kan helpen hun lessen over diversiteit vorm te geven.