Image

Op de Koffie Rudolf Diesel

In de Rudolf Dieselbuurt woont een groep mensen die minder valide is, maar toch graag in contact zou komen met het Springlevende Wijk-team. Daarom gaan de studenten van Springlevend Rudolf Diesel op de koffie bij deze bewoners en inventariseren wat hun behoeftes zijn.
Op deze laagdrempelige manier komen de studenten achter de voordeur bij een groep die kwetsbaar en grotendeels ‘onzichtbaar’ is. Daarnaast lopen deze bewoners het risico te vereenzamen. Door persoonlijk contact met deze bewoners kunnen de studenten achterhalen wat de behoeftes zijn van deze groep en hierop inspelen bij de volgende projecten. Zo zou er bijvoorbeeld een buddysysteem kunnen worden opgezet.