Image

Opvoeders in Actie 4

Studenten en Opvoeders gaan samen in Actie en organiseren bijeenkomsten bij mensen thuis om ervaringen uit te wisselen en netwerken op te bouwen.
Projectomschrijving
Dit project betreft een soort Tupperwareparties onder de naam 'Opvoeders in Actie' voor de moeilijk bereikbare ouders uit Amsterdam-West, waarbij een gastvrouw of -heer vrienden en kennissen thuis uitnodigt voor een thema-avond over opvoeding en voor het opzetten van een oudernetwerk. De gastvrouw of -heer ontvangt dan ondersteuning om deze avond te organiseren. Aan het einde van de avond wordt het stokje doorgegeven aan een andere aanwezige om de volgende bijeenkomst te organiseren. 

Studenten van de Minor Opvoedingsondersteuning gaan op zoek naar deze ouders en helpen hen deze opvoedparty's op de zetten.