Image

Participatie in de wijk door social media

Masterstudenten van de Vrije Universiteit hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van social media onder bewoners van Eigen Haard. Vandaag presenteerden zij hoe social media het beste kunnen worden ingezet om bewoners te informeren en te laten participeren.
Woningcorporatie Eigen Haard is altijd op zoek naar manieren waarop informatievoorziening naar de klanten verbeterd kan worden. Hetzelfde geldt voor manieren waarop de sociale cohesie in wijken versterkt kan worden. De studenten hebben in een intensief traject van 7 weken onderzoek gedaan door middel van het afnemen van enquetes, het houden van interviews en beleid- en literatuuronderzoek.

De eerste groep heeft onderzoek gedaan in de wijk Overtoomse Veld. Er is geconstateerd dat er weinig gebruik wordt gemaakt van social media zoals Facebook. De bewoners die wel gebruik maken van social media zijn over het algemeen jongeren. In de interviews gaven de bewoners aan dat zij niet geloofden dat social media kunnen worden ingezet om de participatie in de wijk te vergroten. Daarnaast gaf een meerderheid van de bewoners aan dat zij niet van plan waren om meer in de wijk te gaan particperen. Ze zouden wel graag informatie willen ontvangen over veiligheid en wijkvernieuwing. De studenten bevelen de woningcorporatie dan ook aan om de oude kanalen te blijven gebruiken maar alsnog een online platform te creëren. De achterliggende gedachte is dat dit kleinschalig zal beginnen, maar langzamerhand meer en meer bewoners zal bereiken. 

De tweede groep is nu aan het woord. Zij hebben onderzoek gedaan in de wijk Venserpolder. Het gebruik van social media is een stuk hoger dan in de wijk Overtoomse Veld. Social Media worden hier voornamelijk gebruikt voor persoonlijk contact met vrienden en familie. De bewoners hebben echter wel interesse in een platform waar informatie gedeeld kan worden over wijkvernieuwingen, veiligheidskwesties en activiteiten in de buurt. De studenten raden de woningcorporatie dan ook aan om deze mogelijkheid te verkennen. Een andere aanbeveling om de participatie en inzichten in de wijk te vergroten is om gebruik te maken van de bronnen die al aanwezig zijn, zoals organisaties en vertrouwenspersonen in de buurt.

Na de presentatie is er tijd voor vragen, een medewerker van Eigen Haard vraagt: Wat voor andere kanalen zijn er om informatie te delen en participatie te creëren? ‘’Om participatie te vergroten is het van belang om te kijken welke organisaties al aanwezig zijn. Een samenwerking kan veel opleveren. In de wijken zijn ook vertrouwenspersonen, hier zou ook contact mee gelegd kunnen worden’’.