Image

Politieke Agenda Jongeren

Een verkiezingscampagne voor en door jongeren.
Projectomschrijving
Op 3 maart 2010 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het project Politieke Agenda Jongeren gaat zich bezighouden met deze gebeurtenis en richt zich daarbij op jongeren. Het project deelt zich op in twee fasen: vooraf aan de verkiezingen is gekeken naar de opkomst van jongeren naar de stembus. Wie gaan er wel stemmen en wie niet? En waarom? Na de gemeenteraadsverkiezingen gaan studenten zich bezighouden op landelijk niveau: wat is het stemgedrag van jongeren tussen 18 en 23 wat betreft de landelijk verkiezingen op 9 juni? Gaan ze stemmen en waarom? En hoe kun je jongeren motiveren naar de stembus te gaan? Dit gaan 250 eerstejaars studenten pedagogiek onderzoeken.


Stembus Campagne: wie gaan er wel/niet stemmen?
Op 18 februari trokken zeventien eerstejaars studenten Pedagogiek erop uit om jongeren (18 jaar en ouder) op te trommelen naar de stembus te gaan. Daarnaast had de middag tot doel te inventariseren hoe jongeren denken over de gemeenteraadsverkiezingen, hun stemrecht en hun maatschappelijke betrokkenheid.
      Na een lunch en een peptalk van de stadsdeelvoorzitter Westerpark zijn de studenten per bus langs het Carthesius lyceum, ROC Koksopleiding en ten slotte ROC Opleiding Horeca gegaan met de enquêtes in de hand. In totaal leverde de dag zo'n honderd ingevulde vragenlijsten op en bovendien een heleboel goede gesprekken met de jongeren. Veel van hen gaven aan weinig over de verschillende politieke partijen te weten. Daarom, en wegens een gebrek aan interesse, gaan veel van de gesproken jongeren 3 maart niet naar de stembus. Anderen hadden niet veel vertrouwen in de politiek: "Er wordt toch niet naar mij geluisterd". De HvA'ers grepen de kans om de jongeren uit te leggen waar je meer informatie over de partijen kunt vinden - zoals de stemwijzer, het internet, je ouders of school - en het belang van stemmen.
      Maar er waren ook enthousiaste stemmers onder de ondervraagden. Zij vonden het belangrijk om van hun stemrecht gebruik te maken of wilden hun favoriete partij steunen. Veel jongeren gaven aan het leuk te vinden als politici eens langs zouden komen op school, voor een debat of een voorlichtingsdag; dat zal ook interesse in de politiek onder de jongeren bevorderen.

Bekijk ook de film van de enquêtedag: