De Alliantie heeft in februari 2021 het Masterplan Zuidoost gepubliceerd. Het is een breed gedragen en ambitieus plan, met een grote rol voor jongeren tot 31 jaar. Vooral de jongeren die de transitie van de middelbare school naar werk of vervolgonderwijs (ambitie 3 Masterplan) zitten zijn vaak lastig te bereiken. In ambitie 3 van het Masterplan wordt gefocust op verschillende transitiefases van het onderwijs.

Er is eerder onderzoek geweest waaruit blijkt dat de jongeren het best bereikt worden via sociale media, maar de Alliantie zoekt nog naar de juiste toon en inhoud van een boodschap aan deze jongeren waarin het aanbod uit het Masterplan voor hen positief wordt uitgelicht. Hoe kunnen de jongeren worden bereikt?

Het doel van dit project is om inspiratie op te doen voor een communicatiestrategie via sociale media, die zich specifiek richt op jongeren tot 31 jaar in Zuidoost. Een groep studenten Crossmediale Communicatie van InHolland is door Academie van de Stad ingeschakeld om specifiek onderzoek naar deze doelgroep en hun drijfveren te verrichten. Op basis waarvan zullen de studenten concreet advies en aanbevelingen aan de Alliantie opleveren.