Tot 1 januari 2013 voerde de gemeente de Wet inburgering uit. Daarna is de verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwe Nederlanders overgegaan van de gemeente naar het Rijk. Dit betekent dat de gemeente mensen niet meer kan verplichten om deel te nemen aan de inburgering, maar dat de burger dat zelf moet organiseren. Ondanks dat gegeven vindt de gemeente het belangrijk om mensen te blijven ondersteunen.

Daarom biedt de gemeente Amsterdammers die een taalbehoefte hebben een educatief aanbod, de Educoach. Naast de cursussen die de taalaanbieders aanbieden aan inburgeraars, staan de cursisten ook voor de uitdaging om dit vast te leggen in een portfolio. Hierin laat de cursist zien dat hij/zij participeert binnen de Nederlandse maatschappij. Dit onderdeel dient voornamelijk opgebouwd te worden buiten de cursus om en is voor sommige cursisten een grote opgave. Studenten kunnen hier een bijdrage aan leveren door de taalaanbieders te ondersteunen en de cursisten verder te helpen.

De studenten hebben daarom in het project Educoach de volgende doelen:

  • Het stimuleren van taalcursisten om buiten de klas activiteiten te ondernemen, om zo meer in contact te komen met de Nederlandse taal;
  • Het waarborgen van de individuele aandacht en ondersteuning van taalcursisten;
  • Het bevorderen van de participatie en integratie van de cursisten in het algemeen;
  • De cursist begeleiden bij de opbouw van de portfolio.

Wil je weten hoe de EduCoaches vorig jaar aan deze doelen hebben gewerkt? Lees en bekijk dan hier de digitale successen.

Bekijk ook onderstaande film om een impressie te krijgen van Educoach: