Wonen in de IJselbuurt

De IJselbuurt is een buurt in het gebied de Pijp/Rivierenbuurt. Het is een buurt die zich voornamelijk kenmerkt door haar woonfunctie net buiten het centrumgebied, maar met veel voorzieningen in de nabijheid. Net als een aantal andere buurten in de Pijp/Rivierenbuurt, is ook de IJselbuurt een buurt waarin we op verschillende manieren kwetsbaarheid tegenkomen. De IJselbuurt is de afgelopen jaren geen focus buurt geweest, maar recente cijfers en meldingen geven aanleiding om de opgaven in de IJselbuurt nader te verkennen en te kijken of gerichte extra aandacht en inzet in deze buurt nodig is. Uit verschillende cijfers blijkt onder andere dat men negatief is over de buurtontwikkeling en dat de sociale cohesie laag is. Uit meldingen die binnenkomen bij het meldpunt zorg en woonoverlast blijkt ook dat mensen veel overlast van elkaar ervaren in de IJselbuurt.

 

Ontevredenheid bewoners

De informatie die is opgedaan uit data en meldingen vraagt om nadere duiding. Stadsdeel Zuid wil weten wat er speelt in de IJselbuurt en hoe mensen het wonen in deze buurt ervaren. Studenten van de Masteropleiding Cultural Anthropology and Development Sociology van de Universiteit van Amsterdam zullen vanaf september een onderzoek uitvoeren in de IJselbuurt. Zij zullen zich bezighouden met de vraag waarom de buurtontwikkeling en de sociale cohesie laag zijn. Waar zijn mensen ontevreden over? Gaat het bijvoorbeeld over de openbare ruimte, over de mensen die in de buurt zijn komen wonen of over de voorzieningen die beschikbaar zijn? Dit zijn allemaal mogelijkheden waar Stadsdeel Zuid aan denkt bij dit vraagstuk. 

 

Onderzoek buurtbeleving

De studenten zullen aan de slag gaan met literatuuronderzoek om een beeld te krijgen van de situatie en wat eventuele mogelijkheden zijn om onderzoek te doen naar de buurtbeleving van de bewoners van de IJselbuurt. Vervolgens gaan zij de buurt in om te kijken en te ervaren hoe het er in deze buurt aan toe gaat. Zij zullen met mensen uit de wijk in gesprek gaan over dit vraagstuk. Tijdens deze gesprekken en het observeren is de sociale cohesie een belangrijk onderwerp. Hoe is het gesteld met de sociale cohesie in de IJselbuurt en wat zou het stadsdeel kunnen doen om deze sociale cohesie een boost te geven?

 

Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek en hopen hiermee een positieve impact te kunnen maken in de buurt!