Bij Springlevend Wonen zetten studenten zich in voor de leefbaarheid van de buurt. Samen met bewoners en wijkorganisaties bedenken de studenten relevante en waardevolle deelprojecten en zetten die op. In ruil voor hun rol als studentcoördinator krijgen ze een woning met voorrang en huurkorting in de Vogelbuurt/IJplein. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij de spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Op dit moment hebben zij de projecten Over de Meeuwenlaan en het Groenproject.

Dit project is een samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard en Stadsdeel Noord.