Digitale toegankelijkheid

In onze samenleving kan je bijna niet meer zonder het internet, computers en telefoons en veel mensen willen dat ook helemaal niet missen. De VN heeft in 2006 het VN-verdrag Handicap opgesteld, waarin de rechten van mensen met een beperking worden geborgd. Het verdrag moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking op dezelfde manier kunnen leven en meedoen in de maatschappij als mensen zonder beperking. In 2016 heeft de Tweede Kamer besloten uitvoering te geven aan dit verdrag. De Nederlandse wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid is o.a. gebaseerd op dit verdrag. Het is daarom een belangrijk en verplicht onderwerp voor alle overheidsinstanties.

 

Een Inclusieve Vervoersregio Amsterdam

Websites en mobiele apps van overheidsinstanties moeten dus voldoen aan toegankelijkheidseisen. Als websites, apps en social media posts goed in elkaar zitten, kunnen ze door iedereen gebruikt worden, ook door bezoekers met een beperking. Overheidsinstanties voldoen aan deze verplichting door de toegankelijkheidsnormen WCAG 2.1, niveau A+, AA toe te passen en door een toegankelijkheidsverklaring te plaatsen. In deze verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt om de website/app toegankelijk te maken en te houden. De private sector heeft deze verplichtingen met betrekking tot digitale toegankelijkheid daarentegen niet. Gezien het belang van digitale toegankelijkheid onderzoekt de Vervoerregio de mogelijkheid om ook partners en opdrachtnemers uit de private sector te stimuleren om hun diensten digitaal toegankelijk te maken. Inclusiviteit en toegankelijkheid is immers een gezamenlijke opgave. 

 

Checklist toegankelijkheid

Om dit te bereken is er inhoudelijke een checklist ontwikkeld op basis van de WCAG-richtlijn. In deze checklist zijn de eisen opgenomen waar gebruikers met een beperking het meest baat bij hebben bij het bezoeken van een website of een app. De checklist kan omschreven worden als een “light-versie” van de WCAG richtlijn.

 

Onderzoeksproject ‘Toolgankelijk’

Binnen het project Toolgankelijk gaan studenten aan de slag met het maken van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke tool waar de partners en opdrachtnemers van de Vervoerregio Amsterdam gebruik van kunnen maken om hun eigen website te monitoren en te verbeteren op het gebied van digitale toegankelijkheid. De tool zal bekend gemaakt worden bij de partners en opdrachtnemers en zij krijgen hiermee handvaten om met digitale toegankelijkheid aan de slag te gaan. Daarnaast is de tool te gebruiken door mensen met een beperking zodat zij in hun eigen netwerk internetdiensten kunnen checken en stimuleren deze te verbeteren.