Image

Springlevend Rudolf Diesel

Volgens de Springlevende Wijk-formule wonen vier studenten in de Rudolf Dieselbuurt in Amsterdam-Oost. De studenten zetten hier projecten op die ze vervolgens zelf ook coƶrdineren.
Een Springlevende Wijk houdt in dat Academie van de Stad vier tot tien studenten selecteert om zich te vestigen in een wijk in Amsterdam. Zij gaan zich vervolgens inzetten voor de leefbaarheid van de wijk, door relevante projecten op te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet.

In de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam Oost is al enige tijd een tijdelijk vernieuwingsproces gaande. Dit zorgt ervoor dat de buurt nog meer voor een uitdaging staat met betrekking tot de leefbaarheid. In de Rudolf Dieselstraat loopt een uitgebreid wijkaanpakprogramma met sociale en economische projecten. In ruil voor hun maatschappelijke dienstverlening heeft woningcorporatie Ymere de studenten huurwoningen in de Rudolf Dieselstraat ter beschikking gesteld. Dit project is in samenwerking met Ymere, Stadsdeel Oost en Bouwinvest van start gegaan.