Image

SalsA in Folia!

Op 7 juni 2012 publiceerde Foliaweb, hét blad van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, een artikel met interview over SalsA. Een week voor de officiële samenwerkingsovereenkomst getekend wordt door alle deelnemende scholen.

Folia schrijft: "‘De studenten gaan leerlingen een-op-een begeleiden,’ zegt Marieke Megens van de ideële stichting Academie van de Stad. Samen met de HvA gaf ze het project SalsA, de Stad als Academie, de afgelopen maanden vorm. ‘Dat kan gaan over leren leren, over het vinden van de juiste vervolgopleiding of problemen van persoonlijke aard. Kortom thema’s die soms fijner zijn om individueel te bespreken dan klassikaal.’

Met het project worden twee vliegen in een klap geslagen. De HvA wil zich als hogeschool de komende jaren nadrukkelijker richten op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Voor onderwijzers en docenten in spe is kennis over de belevingswereld van Amsterdamse kinderen dus een vereiste. Maar tegelijkertijd ziet de stichting ook dat er onder Amsterdamse scholen grote behoefte bestaat aan persoonlijke begeleiding van leerlingen."

Klik hier voor het volledige artikel!