Image

SalsA

Het coachingsproject SalsA startte vorig jaar als pilot met studenten van de Hogeschool van Amsterdam, die een jaar lang basisschoolleerlingen en middelbare scholieren coachten. Wegens groot succes krijgt dit project een vervolg en wordt het uitgebreid. Het aantal kinderen dat nu een persoonlijke studentcoach krijgt is verviervoudigd: met 290 leerlingen is SalsA het grootste coachingsproject van Nederland.
SalsA vergroot kansen voor studenten en leerlingen door ook buiten school aandacht te besteden aan het ontwikkelen van hun talenten. Studenten van de HvA zijn coach van leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs gedurende een schooljaar. Samen werken ze aan doelen van de leerling. Beter worden in taal of rekenen, meer culturele uitstapjes maken of juist leren ontspannen naast school. Ondertussen werkt de coach aan competenties die voor hem of haar van belang zijn bij de studie en latere beroepsuitoefening.

In het schooljaar 2013 – 2014 begeleiden studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen, de Pabo en de opleiding Pedagogiek 290 leerlingen van 10 verschillende Amsterdamse scholen.

Voor meer informatie kunt u hier kijken.