Image

Signaalstudenten in Betondorp

Van september tot april zijn Jim (21) en Nicole (25) werkzaam geweest als signaalstudent. Beide zitten in het tweede jaar van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, aan de HvA. Als signaalstudent hebben ze de behoeften van oudere bewoners in Betondorp op het gebied van zorg, welzijn en wonen in kaart gebracht.
Een groot deel van de oudere bewoners in Betondorp valt in een kwetsbare groep. De zelfredzaamheid van de ouderen neemt af en de hulp- en zorgvragen nemen toe. Samen met opdrachtgevers Ymere, Stadsdeel Oost, Eigen Haard en Stadgenoot gaf Academie van de Stad daarom de taak aan de signaalstudenten om aan de slag te gaan met preventieve ouderenbezoeken om in te spelen op (hulp)vragen. Het team bestond uit tien studenten, van zowel de Hogeschool van Amsterdam als de Hogeschool InHolland. De huisbezoeken dienden over het algemeen twee doelen: inventarisatie, waarbij de behoeftes en wensen van de ouderen in kaart werden gebracht. En signaleren en doorverwijzen, waarbij hulpvragen van de ouderen werden doorgespeeld naar de juiste organisaties. Hiervoor werkten de studenten nauw samen met de opdrachtgevers en welzijnsorganisatie Dynamo.

Vertel, hoe zagen de afgelopen maanden eruit?
Nicole: “Als stagiair signaalstudent werkten we op vrijdagen. We begonnen de dag in het Brinkhuis, een buurthuis in Betondorp, met als start een kop koffie. In groepjes van twee of meerdere personen gingen we de lijst met bewoners van Betondorp af. Aan de hand van deze lijst besloten we waar we in de middag langsgingen. Alle bewoners hadden van tevoren een brief vanuit het Stadsdeel gekregen waarin het project werd aangekondigd. Zo wisten de bewoners dat wij langs zouden komen. Aan het einde van de werkdag speelden we soms belangrijke informatie door naar andere stagiairs.”

Wat deden jullie precies tijdens een huisbezoek?
Jim: “We vertelden bij binnenkomst eerst altijd even wat we kwamen doen en wie we zelf waren. We maakten een gezellig praatje voordat we begonnen met het behandelen van een vragenlijst. Deze vragenlijst was van tevoren al klaar, maar natuurlijk kwam het wel voor dat we af en toe doorvroegen om meer duidelijkheid te krijgen, of om gewoon gezellig te kletsen. Binnen de vragenlijst werden de acht levensgebieden behandeld, waaronder fysieke gezondheid, financiële situatie en eenzaamheid. Wanneer we hulpvragen direct konden behandelen, deden we dit. Bijvoorbeeld door een juist telefoonnummer van een klusjesman te geven. Binnen het project is het de bedoeling om bewoners zoveel mogelijk te stimuleren zelf initiatief te nemen: wij hielpen een handje door de juiste vraag te stellen of het telefoonnummer te hebben. Lastige hulpvragen schreven we op middels een signaalformulier dezelfde dag nog door te spelen aan de juiste persoon of organisatie, zoals Dynamo, de wijkverpleegkundige of de buurtmeester. Ook hoorden we soms dat bewoners moeite hadden met hun tuintje onderhouden. We verwezen hen dan door naar het tuintesonderhoudsproject in de buurt. Dit alles gebeurde alleen als de bewoner daar toestemming voor had gegeven, want de privacy respecteren is heel belangrijk. De vragen over financiën waren vaak het moeilijkste om te bespreken, mensen spreken liever niet over hun (eventuele) geldzorgen. Dat heeft ook met trots te maken.”
 
Nicole: “Tijdens een huisbezoek gebeurden vaak hele interessante dingen. Zo leerden we ouderen kennen die op hoge leeftijd nog steeds zelf mantelzorger zijn, of ouderen met bijzondere hobby’s waar ze ons enthousiast over vertelden! Dit maakte het voor ons ook een unieke ervaring.” 

Wat vonden jullie over het algemeen van de uitkomsten van de huisbezoeken?
In koor: “Over het algemeen waren de ouderen die wij hebben gesproken erg positief! Ze vonden het meestal ook heel leuk dat we langskwamen en ontvingen ons van harte.”

Nicole: “Uiteraard verschilt het per persoon en hebben we ook regelmatig iemand geholpen en hen doorverwezen naar de juiste contactpersoon, maar over het algemeen waren de ouderen erg blij met hun leefomgeving en met hun huis. Ze wonen graag in Betondorp en hebben ook zeker geen plannen om daar weg te gaan. Wel hebben we ook vrij veel mensen gesproken die aangaven dat er weinig contact tussen bewoners onderling is, maar dit verschilt ook enorm. Sommige ouderen kwamen hun huis bijna niet meer uit, terwijl we ook veel mensen tegenkwamen die erg ondernemend zijn.” 

Jim: “Wat mij verder opviel, was dat de woningen allemaal in prima staat waren en dat bewoners over het algemeen veel aandacht besteden aan een gezellig en verzorgd interieur.”

Wat was de meest bijzondere ervaring tijdens het project?
Nicole: “Tijdens een van de huisbezoeken ontmoetten we een man die terminaal ziek is, maar zo ontzettend positief in het leven stond. Hij ging nog veel op pad en hij gaf vrienden en familie adviezen die te maken hadden met zijn vroegere werk. Hij kon erg goed omgaan met het feit dat hij ziek is, hij had het geaccepteerd en haalde alles uit zijn leven. Hij hield niet van zeuren en hij zei dat hij altijd vrolijk is! Het maakte heel veel indruk op mij, omdat ik me niet kon voorstellen dat ik ook zo optimistisch zou kunnen blijven. Je kwam tijdens de huisbezoeken ook wel eenzame ouderen tegen, dus dat maakte dit extra speciaal.”

En wat hebben jullie zelf geleerd van de afgelopen maanden?
Nicole: “Ik vond het heel interessant om te leren hoe we ervoor konden zorgen dat de ouderen zelfredzaam bleven. We hielpen de ouderen contact te leggen met de juiste organisatie voor hun vragen, om dit in het vervolg zelf te kunnen. Dat gaf een goed gevoel!”

Jim: “Ik heb tijdens de afgelopen maanden ook veel meer duidelijkheid gekregen over wat een maatschappelijk werker kan betekenen. Ik weet nu welke verschillende organisaties er bestaan. Het zal me zeker helpen tijdens de rest van mijn studie. Hiernaast ben ik blij dat ik voor deze stage heb gekozen, en niet voor een stage waarbij je je maar op één casus focust. Ik heb heel veel diverse personen en diverse vraagstukken gezien in de afgelopen tijd.”

Het project Signaalstudent stopt in juni 2016 en heeft dan in totaal 1,5 jaar gelopen. Tegen die tijd zijn alle 65+-huishoudens van Betondorp benaderd voor medewerking in het project en bij een deel van deze huishoudens heeft ook daadwerkelijk een huisbezoek plaatsgevonden. Het project is uniek vanwege de intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. De eindbevindingen worden meegenomen in de beleidsbepaling van de gemeente en de betrokken woningcorporaties. 

Lees hier de algemene beschrijving van dit project