Image

Springlevend Landlust

Twintig studenten van de pabo van de Hogeschool van Amsterdam zetten zich in voor de leefbaarheid van de wijk Landlust in Bos en Lommer.
Bekijk ook de publicaties over Springlevend Landlust:
Het Parool
Metro
Trouw
Amsterdams Stadsblad West
Radiobericht: RTV Noord-Holland
Het Gesprek van de Dag
Havana
buurtleven.nl

Het project Springlevend Landlust, dat zich ook al voltrok in het eerste semester van het studiejaar 2009-2010, vindt ook het tweede semester plaats. De twintig pabo-studenten die zich in Landlust inzetten voor de leefbaarheid van de wijk zullen het gehele studiejaar in Landlust wonen en microprojecten verzorgen. Woningcorporatie Ymere heeft de deelnemende studenten woningen ter beschikking gesteld. Op deze manier wordt de betrokkenheid bij de buurt bevorderd en zullen de studenten gemakkelijk contact leggen en onderhouden met buurtbewoners.

De twintig studenten van de HvA zijn het afgelopen semester reeds van start gegaan met vier microprojecten: huiswerkbegeleiding, taalcursus voor ouders, computerles voor moeders en lessen in creativiteit voor kinderen. Aan de projecten gingen gesprekken met ouders van kinderen van de basisschool Narcis-Querido in Landlust vooraf. Uit deze gesprekken kwamen wensen en behoeftes van ouders naar voren die de basis vormen voor de microprojecten. Naast de vier lopende projecten zal er nog een vijfde bij komen: sportactiviteiten voor alle buurtbewoners. De ontwikkelingen en ander nieuws over Springlevend Landlust houden de studenten zelf bij op de daarvoor bestemde website: www.springlevendewijk.nl.


Bekijk hier een exclusieve reportage over het project Springlevend Landlust: